งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรม เพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อ ยาในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรม เพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อ ยาในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรม เพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อ ยาในพื้นที่

2 EWIs Next Steps การนำข้อมูล EWI และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ ในการป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาในสถาน บริการ ARV Provider FactorsClient Factors Environmental (Community) Context Data Quality

3 What’s next when EWI’re not pass Monitoring and annual survey

4 โครงการพัฒนางานข้อมูลและกิจกรรมเพื่อการป้องกัน การเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาในพื้นที่

5 กลุ่มตัวชี้วัดสัญญาณเตือนเชื้อดื้อยา (Thailand) (ART Prescribing Practice) - EWI#1 และ EWI#3 (Visit adherence) - EWI# 2 และ EWI# 5 (Drug adherence)-EWI# 4, EWI#6 และ EWI#7 (Treatment Outcome)- EWI#8 และ EWI#9 (Treatment Failure or failure Rate) – FRI#1 FRI#2

6 ตัวอย่างกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล EWI เพื่อการพัฒนากิจกรรม เพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อ ยาในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google