งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัด ตราด. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง 1 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัด ตราด. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง 1 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัด ตราด

2 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง 1 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2 โครงการ และ ความร่วมมือ จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง 3 การประชุมแลกเปลี่ยนระบบบริการ พัฒนาการ การส่งต่อผู้ป่วย 4 ปัจจัยเอื้อ ข้อท้าทาย 5 ก้าวต่อไป

3 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พรมแดนไทย - กัมพูชา บ้านหาด เล็ก

4 แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จ. ตราด

5 กิจกรรมยามว่าง

6 โครงการ และ ความร่วมมือ จังหวัดตราด จังหวัด เกาะกง จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง งานสาธารณสุขชายแดน ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ชายแดน ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ชายแดน ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสาธารณสุขข้ามแดน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสาธารณสุขข้ามแดน NGOs และ INGOs NGOs และ INGOs

7 BAHAP 1998 – 2000 Border Area HIV Prevention Project โครงการป้องกันโรคเอดส์พื้นที่ชายแดน มูลนิธิรักษ์ไทย อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด มูลนิธิรักษ์ไทย อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในกลุ่มแรงงานประมง ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในกลุ่มแรงงานประมง พนักงานบริการทางเพศ พนักงานบริการทางเพศ ความร่วมมือระหว่าง เมืองคู่ขนาน ความร่วมมือระหว่าง เมืองคู่ขนาน องค์การแคร์ กัมพูชา ประจำจังหวัดเกาะกง องค์การแคร์ กัมพูชา ประจำจังหวัดเกาะกง ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในกลุ่มแรงงานประมง ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในกลุ่มแรงงานประมง พนักงานบริการทางเพศ พนักงานบริการทางเพศ ความร่วมมือระหว่าง เมืองคู่ขนาน ความร่วมมือระหว่าง เมืองคู่ขนาน

8 การประชุมแลกเปลี่ยน ระบบบริการ การประชุมแลกเปลี่ยน ระบบบริการ

9 การประชุมแลกเปลี่ยนระบบบริการ

10 การส่งต่อผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ – ปี 2552 จังหวัดเกาะกง ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี ปี 2005 ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี ปี 2005 ( พ. ศ. 2548) ( พ. ศ. 2548) ส่งเลือดมาตรวจ ประสิทธิภาพการ ทำงานของตับที่รพ. คลองใหญ่ ส่งเลือดมาตรวจ ประสิทธิภาพการ ทำงานของตับที่รพ. คลองใหญ่ ส่งไปตรวจ CD 4 ที่ กรุงพนมเปญ ส่งไปตรวจ CD 4 ที่ กรุงพนมเปญ เริ่มส่งผู้ติดเชื้อราย แรก จากฟ้ามิตร ปี 2549 เริ่มส่งผู้ติดเชื้อราย แรก จากฟ้ามิตร ปี 2549 ศึกษาระบบบริการและ กระบวนการของจังหวัด เกาะกงและจังหวัดอื่นๆ ศึกษาระบบบริการและ กระบวนการของจังหวัด เกาะกงและจังหวัดอื่นๆ จัดทำแนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วย จัดทำแนวทางการส่งต่อ ผู้ป่วย กระบวนการ การเตรียม ความพร้อมผู้ป่วยก่อน กลับ ( ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วย การเตรียม ความพร้อมก่อนออก เดินทาง การเดินทาง การติดตาม ) กระบวนการ การเตรียม ความพร้อมผู้ป่วยก่อน กลับ ( ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วย การเตรียม ความพร้อมก่อนออก เดินทาง การเดินทาง การติดตาม )

11

12

13 2552- สค. 2556 สค. 56 – ปัจจุบัน

14 เจ้าหน้าที่

15 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัด ตราด. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง ตราด - เกาะกง 1 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google