งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orthopedic management of osteoporosis รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 Oct 07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orthopedic management of osteoporosis รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 Oct 07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orthopedic management of osteoporosis รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 Oct 07

2 Incidence of Osteoporotic Fracture in each Age Group Incidence/100,000 person-yr Age in Years Hip Vertebrae Colles ’ Cooper et al. Trends Endocrinol Metab 1992; 3: 224-229 menopause Clinical vertebral fracture

3 ผู้ป่วยลื่นล้มมือยันพื้นและเจ็บบริเวณข้อมือมาก กระดูกหักที่บริเวณนี้ สามารถพบได้ตั้งแต่เริ่ม หมดประจำเดือนจนถึงวัยชรา กระดูกหักชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เพียงแต่ อาจเกิดความวิกลรูปหรือใช้งานไม่สะดวก Colles’ fracture (กระดูกบริเวณปลายท่อนแขนหัก)

4

5

6 Hip fracture (กระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก) มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 15-20% มีความเสี่ยงต่อความพิการไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้สูงถึงร้อยละ 50 มีอันตรายสูงสุดและจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการหักให้มากที่สุด (J thromb haemost 2005, J Bone Miner Res. 1997)

7 T.P. อายุ 81 ปี กระดูกบริเวณสะโพกหัก 26 ต. ค. 2547

8 T.P. อายุ 81 ปี กระดูกบริเวณสะโพกหัก 26 ต. ค. 2547

9 Femoral neck fracture with partial displacement Femoral neck fracture with complete displacement

10 multiple screws fixation blade plate fixation plate and screws fixation

11 Austin Moore prosthesis Thompson prosthesis

12 Internal fixation VS. arthroplasty for femoral neck fx (Cochrane review 2006) 2,694 cases from 17 trials results Favor fixation than arthroplasty (both hemiarthroplasty and THR) –Operation time –Operative blood loss

13 Internal fixation VS. arthroplasty for femoral neck fx (Cochrane review 2006) Results Arthroplasty had a significantly lower re- operation rate in comparison with fixation No definite differences for hospital stay, mortality, or regain of same residential state were found

14 26 ต. ค. 2547

15 unstable intertroch anteric fracture status post internal fixation with DHS and side plate

16 Gamma nail Long gamma nail

17 Osteoporotic vertebral fracture

18

19

20 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture

21 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture Pain and tenderness

22 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture

23 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture

24 Vertebroplasty for osteoporotic vertebral fracture

25 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture

26 J.S. อายุ 93 ปี Vertebral fracture

27

28 Indication of vertebroplasty 1.Thoracic or lumbar compression fracture 2.Vertebral body tumors 3.Intractable back pain 4.Failed conservative pain management

29 Benefit of Vertebroplasty Significantly reduce or eliminate pain in up to 90% of patients Prevent old compression fractures from further collapse Have a short recovery time Reduce spinal deformity Provide the patient with an early return to daily activities

30 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Orthopedic management of osteoporosis รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 Oct 07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google