งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ พญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ พญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ หน่วยโรคข้อและโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered 3.“Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” Disclosure none ….the lesson from HANDs..

3 ปกติแล้วคุณยายจะขัดเข่า 2 ข้างประจำ เวลาลุก ขึ้นและออกเดินใหม่ๆ คุณยายทองดี 68 ปี เจ็บแปล๊บที่เข่าขวามา 1 สัปดาห์ เวลาเดินลง น้ำหนัก เดินกระเผลก เป็น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดัน โลหิตสูง... กินยาประจำ สังเกตว่ามีเสียงกรอบแกรบเวลาเวลาเหยียดและ งอเข่า ขัดเล็กน้อย

4

5 อาการปวดข้อของคุณยายทองดีเกิด จากสาเหตุใดได้บ้าง A: OA Knee B: Crystal-induced arthritis C: Periarticular inflammation

6 ท่านจะทำอย่างไร.. เพื่อให้ได้การ วินิจฉัยที่ถูกต้อง A: ส่ง x-ray B: เจาะข้อตรวจดู crystal

7 “ ไม่เจ็บ ” “ เจ็บ ” “ ไม่เจ็บ ”

8 A.OA Knee B.Crystal- induced arthritis C.Periarticular inflammation “ เจ็บ ” อาการเจ็บแปล๊บที่เข่า ของคุณยายทองดี เกิดจาก ….

9 “ เจ็บ ” การวินิจฉัยที่จำเพาะ... คือ A.Housemaid knee B.Pes-ancerine enthesitis Prepatellar bursitis

10 68 ปี DM HT dyslipidemia ท่านจะให้การรักษาอาการเจ็บแปล๊บที่เข่าของคุณยายทองดีอย่างไร A.Short term NSIADs (COX 2 inhibitor) B.Topical NSAIDs C. ประคบอุ่น D.Intra-lesional steroid injection

11

12 นางสาวหทัยรัตน์ นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

13 นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

14 การวินิจฉัยแยกโรค = ? A.SLE B.RA C.Don’t know นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

15 ประวัติที่ช่วยวินิจฉัยแยกโรค = ? A. ไข้ เป็นหวัด ผื่นตามลำตัว แขน ขา B. ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับ อักเสบ C. ได้รับยา.. INH, PTU D. อาการของ CNTD - ผื่นแพ้ แสง แผลในปาก Raynaud’s phenomenon E. ประวัติเพศสัมพันธุ์ นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

16 ท่านจะส่งตรวจ lab อะไรบ้าง ? A.CBC (80), UA (50) B.ANA (150) C.RF (60) D.ESR (50), CRP (60) E.Hepatitis profiles (270), HIV (200) F.Film both hands (150) G.Serum uric acid (40) H.MRI (8000) นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

17 ท่านจะให้การรักษาอย่างไร ? A.Diclofenac (25) 1x3 pc. B.Prednisolone (5) 1x2 pc. C.Chloroquin (250) 1x1 pc D.Paracetamol (500) 1x prn นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

18 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered 3.“Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” Disclosure none ….the lesson from HANDs..  


ดาวน์โหลด ppt Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ พญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google