งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท...พยาบาล ห้องฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท...พยาบาล ห้องฉุกเฉิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท...พยาบาล ห้องฉุกเฉิน.......
ฐิติมา แสนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลน้ำพอง

2 บทบาท..... 1. ทำข้อมูล 2. รายงานข้อมูล 3. ประสานงาน 4. หาเครือข่าย

3 ข้อมูลจาก….. จาก ER การบาดเจ็บ ISWIN วิเคราะห์ ข้อมูล

4 นำเสนอข้อมูล เรื่องเล่า ภาพ Power point รูปแบบ สถิติ

5 วงใหญ่ ...เห็นหน้า..แต่ไม่รู้ใจ.......

6 เข้าใจ...แต่....ไม่ลึกซึ้ง.....

7 หาคน...รู้ใจ

8 ประชุม....ยามบ่าย ER หมวดการทาง อปท กู้ภัย ตำรวจ ปลัดอำเภอ

9 จุดเสี่ยง ! ….จุดตาย!

10

11 จุด...U-Turn….หน้าร้าน นิพนธ์ วัสดุ 7 ศพ..........

12 ข้าม เกาะ กลางถนน วันนี้ 2 ศพ

13 ปัญหา.... 1. รถทางตรงวิ่งเร็ว 2. รถวิ่งตัดหน้ากระชันชิด 3. วิ่งย้อนศร
4. สภาพถนนไม่เอื้อ ต่อการขับขี่ 5. วินัยการขับขี่

14 แนวทางแก้ไข

15 ปัญหาสู่ชุมชน…….. หาคำตอบ…ด้วยตนเอง

16 ข้อมูล…สู่การแก้ไข

17 การแก้ไข….

18 การเรียนรู้…..การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้าง…แรงขับเคลื่อน…
ต้นทุน เครือข่ายกู้ชีพ หาคนที่….มีใจเหมือนกัน ทำให้เป็นงานประจำ

19 ข้างล่าง….ขยับ ข้างบน….เขย่า
การตอบสนอง…… ข้างล่าง….ขยับ ข้างบน….เขย่า

20

21 สู้…. เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง

22 เรา...ช่วยกัน...รักกัน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทบาท...พยาบาล ห้องฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google