งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communication Systems II: เลือก Protocol อย่างไร ให้เหมาะกับงาน CPE 313: Microprocessor and Interfacing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communication Systems II: เลือก Protocol อย่างไร ให้เหมาะกับงาน CPE 313: Microprocessor and Interfacing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communication Systems II: เลือก Protocol อย่างไร ให้เหมาะกับงาน CPE 313: Microprocessor and Interfacing

2 ลูกโบว์ลิงจะใช้ เวลาเท่าใดจึงจะ ตกถึงพื้นทะเลจุด ที่ลึกที่สุดในโลก t = ?

3 จุดที่ลึกที่สุดในโลก Marianas Trench 10,923 m

4 ตอบคำถามหลังจากเรียน Bus ที่ใช้ส่งค่าจาก Sensor วัดความ ดันในเตาอบไอน้ำของโรงงาน มายัง แผงควบคุม Bus ที่ใช้ภายในเครื่องเล่น MP3 เพื่อ ส่งข้อมูลจากไฟล์เพลงที่เก็บใน SD Card ไปยัง Decoder Chip Bus ที่ส่งข้อมูล Video จากกล้อง Digicam มายังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ ทำการตัดต่อ

5 Device Communication Protocols Serial I2C/SPI CAN Bus Ethernet USB Firewire

6 Speed Kbps

7 Speed (Cont.) Mbps

8 Physical Topology: P2P Ex. RS232

9 Physical Topology: Bus I2C, SPI, CAN

10 Physical Topology: Star Ethernet

11 Physical Topology: Tree USB

12 Physical Topology: Daisy-Chain Firewire

13 Component Cost

14 Power Consumption Low (<100 mA) –Serial –I2C/SPI –CAN Bus High (>100 mA) –Ethernet –USB –Firewire

15 Power Delivery USB – 2.5W Firewire (6pin version) – ~7W PoE – Power over Ethernet (15W)

16 Reliability Unbalanced Line Balanced Line Image Source: Monster Cable Products, Inc

17 Differential Signaling -5V +5V +2.5V -2.5V ABC

18 Why use balanced line? Resistance to noise

19 Another Example

20 Balanced line for Digital Data? 0V +5V 2.5V 0V +5V 2.5V Original Signal Balanced Signal

21 กรณีศึกษา Bus ที่ใช้ส่งค่าจาก Sensor วัดความ ดันในเตาอบไอน้ำของโรงงาน มายัง แผงควบคุม Bus ที่ใช้ภายในเครื่องเล่น MP3 เพื่อ ส่งข้อมูลจากไฟล์เพลงที่เก็บใน SD Card ไปยัง Decoder Chip Bus ที่ส่งข้อมูล Video จากกล้อง Digicam มายังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ ทำการตัดต่อ

22 ระบบ Bus ที่ใช้จุดระเบิดหัวรบจรวด ? Fluidics or Water Computer


ดาวน์โหลด ppt Communication Systems II: เลือก Protocol อย่างไร ให้เหมาะกับงาน CPE 313: Microprocessor and Interfacing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google