งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอลกับไฟฟ้า บทที่ 2. ดิจิตอลกับไฟฟ้า อย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าสัญญาณดิจิตอลนั้น ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทาง ไฟฟ้า เป็นสัญญาณสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอลกับไฟฟ้า บทที่ 2. ดิจิตอลกับไฟฟ้า อย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าสัญญาณดิจิตอลนั้น ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทาง ไฟฟ้า เป็นสัญญาณสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลกับไฟฟ้า บทที่ 2

2 ดิจิตอลกับไฟฟ้า อย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าสัญญาณดิจิตอลนั้น ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทาง ไฟฟ้า เป็นสัญญาณสูง – ต่ำ สัญญาณสูง คือ 1 อาจแทนด้วยแรงดันไฟฟ้า 5V หรือ 12V สัญญาณต่ำ คือ 0 อาจแทนด้วยแรงดันไฟฟ้า 0V หรือ -12V สัญญาณเหล่านี้สามารถเก็บไว้ใน CPU, RAM, อุปกรณ์ต่างๆได้

3 Electronics เกี่ยวกับไฟฟ้าในปริมาณเล็กน้อย อุปกรณ์ต่างๆใน PC ก็เป็น Electronics Device อาจเรียกว่า Digital Device ก็ได้ ควรจะรู้เรื่องของ Electronics ไว้บ้าง – ซ่อมเครื่อง – เขียนโปรแกรม – ทำ Hardware

4 แรงดันไฟฟ้า (Voltage) สัญญาณไฟฟ้าทุกชนิดจะมีแรงดันไฟฟ้า เป็นตัวบอกถึง “ พลัง ” ของการส่งกระแสไฟฟ้า ( พลังงานศักย์ ) เปรียบเสมือนท่อน้ำ หากแรงดันมาก หมายถึงท่อน้ำ มาจากที่สูง ดังนั้นจะมีแรงส่งน้ำไปได้ไกล มีหน่วยเป็น Volt water voltage

5 กระแสไฟฟ้า (Current) คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (dQ / dt) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมีแรงผลัก แรงผลักก็คือ Voltage นั่นเอง แรงมากก็เคลื่อนที่ได้เร็ว หน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampare) electron

6 ความต้านทาน (Resistance) เป็นคุณสมบัติของสสารที่สามารถต้านการไหลของ กระแสไฟฟ้าได้ เปรียบเสมือนท่อน้ำ หากมีความต้านทานมาก หมายถึงท่อมีขนาดเล็ก หากมีความต้านทานน้อยคือ ท่อขนาดใหญ่ ตัวนำไฟฟ้าจะมีค่า R น้อย ฉนวน มีค่ามาก หน่วยเป็น Ohm (  ) electron well flow

7 กฎของโอห์ม (Ohm ’ s Law) แรงดันไฟฟ้า = กระแส * ความต้านทาน V = I * R เป็นกฎที่มีประโยชน์มากสำหรับเรื่องของ Electronics เป็นกฏพื้นฐานที่สำคัญที่สุด 5V 2k  I = 2.5 mA

8 ลองคำนวณ 5k  10k  200  10V I = ? I = 20mA V v = ? 12V I = 10 mA R R = ? 20V I = ? I

9 การประยุกต์ เราสามารถนำความรู้เรื่อง ohm ’ s law ไปประยุกต์ได้ กับทุกๆเรื่องของที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ ตัวอย่าง – หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เป็นหลอดไฟที่ กินกระแสไฟน้อยมาก สามารถใช้กฎของโอห์มในการป้อน กระแสไฟฟ้าให้กับมันได้ LED R Battery วงจร I

10 คำนวณการทำงานของ LED ขาของ LED กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ LED คือ 20-25 mA เราสามารถใช้ไฟ 5V ได้ ดังนั้น R = 5/0.020 = 250  ลองต่อวงจรดูด้วย Protoboard, ตัวต้านทาน, power supply, สายไฟ ขายาวเป็น +

11 ทดลองโดยใช้ Logic Probe Logic Probe เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณดิจิตอล ว่า เป็น 0 หรือ 1 หากเป็น 1 ไฟจะติด หากเป็น 0 ไม่ติด นำ Logic Probe ไปใช้กับวงจรในหน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอลกับไฟฟ้า บทที่ 2. ดิจิตอลกับไฟฟ้า อย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าสัญญาณดิจิตอลนั้น ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทาง ไฟฟ้า เป็นสัญญาณสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google