งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการเรียน : ๑.ค้นหาคำศัพท์จาก ภาพ ๒.วิเคราะห์คำในมาตรา ต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยค ใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือ ระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการเรียน : ๑.ค้นหาคำศัพท์จาก ภาพ ๒.วิเคราะห์คำในมาตรา ต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยค ใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือ ระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการเรียน : ๑.ค้นหาคำศัพท์จาก ภาพ ๒.วิเคราะห์คำในมาตรา ต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยค ใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือ ระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิด คล่อง คิดสังเคราะห์ เป้าหมายการเรียน : ๑.ค้นหาคำศัพท์จาก ภาพ ๒.วิเคราะห์คำในมาตรา ต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยค ใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือ ระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิด คล่อง คิดสังเคราะห์ เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๑ ออกแบบและพัฒนาบทเรียน : คุณครูสุภาภรณ์ ชุดที่ ๑ รวมพลังค้นหาคำ

2 วิธีเล่น : ๑.จับกลุ่ม ๓ คน ร่วมมือกันต่อภาพให้ปรากฏ ๒.เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ ๓.วิเคราะห์คำศัพท์ว่าอยู่ในมาตราใด ๔. นำคำศัพท์ที่ได้สร้างเป็นคำใหม่ วิธีเล่น : ๑.จับกลุ่ม ๓ คน ร่วมมือกันต่อภาพให้ปรากฏ ๒.เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ ๓.วิเคราะห์คำศัพท์ว่าอยู่ในมาตราใด ๔. นำคำศัพท์ที่ได้สร้างเป็นคำใหม่

3 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน ) ภายในเวลาที่กำหนด ๑ นาที่

4 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด ช้าง ฮิปโปโปเตมัส ไดโนเสาร์ 60

5 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่กง มาตราแม่กม 60

6 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า ช้าง......... 60 เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

7 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน ) ภายในเวลาที่กำหนด ๑ นาที่

8 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด หมี หมู หมา 30

9 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่ ก กา มาตราแม่ กม 30

10 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า หมี......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด 30

11 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

12 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด หมี ม้า ช้าง 60

13 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่ ก กา มาตราแม่ กม 30

14 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า ม้า......... 60 เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

15 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน ) 60

16 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับ คำในข้อใด กระรอก กระแต กระต่าย 60

17 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กดมาตราแม่เกยมาตราแม่ เกอว 60

18 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า กระต่าย......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด 60

19 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

20 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับ คำในข้อใด โลกลูกฟุตบอล 60

21 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตรา แม่กบ มาตรา แม่กน มาตราแม่ กก 60

22 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า โลก......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด 60

23 ต่อภาพให้สมบูรณ์ ( ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

24 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับ คำในข้อใด พระสงฆ์พระเอกพระเพลิง 60

25 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตรา แม่กนมาตรา แม่กดมาตราแม่ กง 60

26 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า พระสงฆ์......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด 60

27 ทดสอบหลังเรียน ก่อนออกจากที่นี่ ต้องทดสอบความจำกันหน่อย !

28 แมวหมาม้า ชื่อผมเขียนอย่างไรครับ 30

29 หมูหมีม้า ชื่อผมเขียนอย่างไรครับ 30

30 กระรอกกระแตกระต่าย ช่วยด้วยครับ ผมเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกครับ ช่วยด้วยครับ ผมเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกครับ 30

31


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการเรียน : ๑.ค้นหาคำศัพท์จาก ภาพ ๒.วิเคราะห์คำในมาตรา ต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยค ใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือ ระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google