งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-3 เรื่อง คำศัพท์กับตัวอักษร โดย นางสุภัตรา สาขา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต กระทรวงศึกษาธิการ

2 จุดประสงค์การสอน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ 3. เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนอื่นๆได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

3 พร้อมกันแล้วที่เราจะมารู้จักกับอักษรภาษาอังกฤษ
ทายซิว่าอักษรภาษาอังกฤษ มี กี่ ตัว ถ้าไม่ทราบน้องๆ ต้องฝึกอ่านและนับไปด้วย อย่าลืมท่องคำศัพท์ด้วยนะคะ ท้ายบทมีปริศนาคำทายอะไรเอ่ย

4 a, e, i, o, u หาคำตอบได้ไหมคะ
เอาล่ะจะเฉลยให้ฟัง….ฟังนะแล้วบอกต่อๆกันด้วย อักษรภาษาอังกฤษมีทั้ง หมด 26 ตัวอักษร ใน 26 ตัวอักษร ยังแบ่งออกเป็นสระ 5 ตัว ได้แก่ a, e, i, o, u


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google