งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วง ชั้นที่ 1-3 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ เรื่อง คำศัพท์กับ ตัวอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วง ชั้นที่ 1-3 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ เรื่อง คำศัพท์กับ ตัวอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วง ชั้นที่ 1-3 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ เรื่อง คำศัพท์กับ ตัวอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

3 จุดประสงค์การสอน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษประกอบภาพ 3. เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ใน บทเรียนอื่นๆได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ

4 พร้อมกันแล้วที่เราจะมารู้จักกับ อักษรภาษาอังกฤษ ทายซิว่าอักษรภาษาอังกฤษ มี กี่ ตัว ถ้าไม่ทราบน้องๆ ต้องฝึกอ่านและ นับไปด้วย อย่าลืมท่องคำศัพท์ด้วยนะคะ ท้ายบทมีปริศนาคำทายอะไรเอ่ย

5 หาคำตอบได้ไหมคะ เอาล่ะจะเฉลยให้ฟัง …. ฟังนะแล้ว บอกต่อๆกันด้วย อักษรภาษาอังกฤษมีทั้ง หมด 26 ตัวอักษร ใน 26 ตัวอักษร ยังแบ่งออกเป็น สระ 5 ตัว ได้แก่ a, e, i, o, u


ดาวน์โหลด ppt ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วง ชั้นที่ 1-3 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ เรื่อง คำศัพท์กับ ตัวอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google