งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PolymerPolymer โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PolymerPolymer โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PolymerPolymer โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ

2 Polymer สารประกอบคาร์บอนที่มีมวล โมเลกุลสูง ประกอบด้วย หน่วยเล็ก ๆ ( monomer ) มาเชื่อมต่อกันด้วย พันธะ โควาเลนต์ หมายถึง

3 พอลิเมอร์ตามโครงสร้าง โมเลกุล โฮโมพอลิเมอร์ ( Homopolymer) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเม อร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ง PVC PP PS เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ โคพอลิเมอร์ ( Copolymer ) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอ เมอร์ต่างชนิดกัน เช่น SBR โปรตีน พอลิยูเรียฟอร์มาดิไฮด์ เป็นต้น

4 1. พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น  พอลิเมอร์จากพืช เช่น เส้นใย จากป่าน ปอ เป็นต้น  พอลิเมอร์จากสัตว์ เช่น ขน สัตว์ หนังสัตว์ เป็นต้น  พอลิเมอร์จากใยหิน 2. พอลิเมอร์ที่เกิดจากการ สังเคราะห์ พอลิเมอร์ตามการเกิด แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

5 Polymerization หมายถึง ปฏิกิริยาในการเกิดพอลิเมอร์ หรือ ปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ เกิด เป็นพอลิเมอร์

6 ประเภทของปฏิกิริยาพอลิ เมอร์ไรเซชั่น 1. ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบควบแน่น ( Condensation polymerizatin ) เกิดจากการรวมกันของมอนอเมอร์ที่มีหมู่ ฟังก์ชั่นมากกว่า 1 หมู่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ พอลิเมอร์ + สารโมเลกุลเล็ก 2. ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบเติม ( Addition polymerization ) เกิดจากไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวมาทำ ปฏิกิริยากันตรงตำแหน่งพันธะคู่จนได้โซ่ยาว อย่างเดียว

7 โครงสร้างของพอลิ เมอร์ 1. พอลิมเอร์แบบเส้น มีความหนาแน่นสูง, จุดหลอมเหลวสูง, มี ลักษณะแข็ง และเหนียว 2. พอลิมเอร์แบบกิ่ง มีความหนาแน่นต่ำ, จุดหลอมเหลวต่ำ, ยืดหยุ่นได้ 3. พอลิมเอร์แบบร่างแห มีความแข็งแรงมาก ไม่ยืดหยุ่น

8 ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ พอลิ เมอร์ พลาสติกยางเส้นใย

9 คือ สารประกอบประเภทพอลิเมอร์ มี มวลโมเลกุลสูง มี 2 ประเภทคือ พลาสติก 1. เทอร์โมพลาสติก (termosoftening plastic) 2. พลาสติกเทอร์โมเซ็ต ( termosetting plastic )

10 เทอร์โมพลาสติก จะอ่อนตัวเมื่อได้รับ ความร้อน และสามารถ ทำให้กลับรูปร่างเดิมหรือ เปลี่ยนรูปร่างใหม่ได้ง่าย โดยสมบัติยังคงเดิม จะ แข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง โครงสร้างเป็นแบบโซ่ตรง

11 คงรูปหลังผ่านความร้อน หรือแรงดัน เปลี่ยนรูปร่าง ไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูง มากจะทำให้โมเลกุลเกิด การแตกหัก เป็นไหม้เป็น ขี้เถ้า มีโครงสร้างแบบ ร่างแห พลาสติกเทอร์มอเซต

12 เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่ เหมาะสมต่อการรีดและปั่นทอเป็น เส้นด้าย เส้น ใย เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์

13 เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า พอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ ยาง ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt PolymerPolymer โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ โดย คุณครูพัชรี ลิ้ม สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google