งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01402313 ชีวเคมี II Introduction to Enzymes. เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ สมบัติของเอนไซม์ -มีอัตราการเร่งปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อเทียบกับไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01402313 ชีวเคมี II Introduction to Enzymes. เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ สมบัติของเอนไซม์ -มีอัตราการเร่งปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อเทียบกับไม่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01402313 ชีวเคมี II Introduction to Enzymes

2 เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ สมบัติของเอนไซม์ -มีอัตราการเร่งปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อเทียบกับไม่มี ตัวเร่ง หรือเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาเคมีธรรมดา -เร่งได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง อุณหภูมิต่ำ pH เป็น กลาง -มีความจำเพาะสูง -ควบคุมได้

3 enzymology เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ ยุคแรก ๆ เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการหมัก น้ำตาลของยีสต์ เอนไซม์ตัวแรก ๆ ที่ศึกษาคือ diastase ใน malt (Jacob Berzelius,1835)

4 Substrate specificity

5 Stereospecificity -เช่น trypsin ย่อยได้เฉพาะโปรตีนที่ ประกอบด้วย L-amino acid -เอนไซม์ในกระบวนการ glycolysis ย่อยได้ เฉพาะ D-glucose

6 Coenzymes “chemical teeth” ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ โดยเฉพาะปฏิกิริยา oxidation-reduction และ group transfer Cofactors หมายถึง สารโมเลกุลเล็ก เช่น ไอออน โลหะ Zn 2+ ช่วยในการทำงานของ carboxypeptidase A Coenzymes หมายถึง สารอินทรีย์ เช่น NAD + Prosthetic groups หมายถึง หมู่ที่สร้างพันธะเชื่อมต่อ กับโปรตีนของเอนไซม์ เช่น heme

7 Coenzymes เอนไซม์ที่สมบูรณ์ ทำงานได้ เรียกว่า holoenzyme เอนไซม์ที่ขาด cofactor เรียกว่า apoenzyme

8 Coenzymes

9 วิตามินหลาย ๆ ชนิด เป็น precursor ของ coenzyme

10 Coenzymes

11 Enzyme nomenclature เดิมใช้ชื่อ substrate มาเติม –ase ต่อมาแบ่งเอนไซม์ออกเป็น 6 classes Systematic name เช่น EC 3.2.1.17 ปัจจุบันนิยมใช้ accepted หรือ recommended names ค้นหาข้อมูลเอนไซม์ได้ที่ http://www.brenda-enzymes.org/

12 Enzyme nomenclature


ดาวน์โหลด ppt 01402313 ชีวเคมี II Introduction to Enzymes. เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ สมบัติของเอนไซม์ -มีอัตราการเร่งปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อเทียบกับไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google