งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย นางสาววรรณภา รุ่นแรก โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย นางสาววรรณภา รุ่นแรก โด ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย นางสาววรรณภา รุ่นแรก โด ย

2 คำพ้อง เสียง คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่ออก เสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน เช่น บาด - บาท - บาตร บาด หมายถึง ทำให้ เกิดบาดแผล บาท หมายถึง มาตราเงินตรา บาตร หมายถึง ภาชนะสำหรับ พระภิกษุใช้รับอาหาร บวด - บวช บวด หมายถึง ของหวานที่ใช้ผลไม้ ต้มกับน้ำตาล และกะทิ บวช หมายถึง ถือเพศ ภิกษุ สามเณร

3 ฝึกอ่านออกเสียงคำ พ้องเสียงกันนะ 60 บาด - บาท - บาตร การ - กาล - กาฬ สัตว์ - สัตย์ ย่า - หญ้า ขัน - ขรรค์ - ขันฑ์ น่า - หน้า พัก - พักตร์ ค่า - ฆ่า - ข้า เขี้ยว - เคี่ยว พัน - พรรรณ - พันธุ์

4 เมื่อวัน............. ฉันนำ มะม่วง........... ไปให้คุณยาย 5 ศุกร์, สุก สุก, สุข ศุกร์, สุข สุก, ศุกร์

5 5 น่า, หน้า หน้า, หน้า น่า, น่าหน้า, น่า ผู้หญิงคนนี้ มีใบ........... ที่........... รัก

6 5 สัตว์, สัตย์สัตย์, สัตว์ สัด, สัตย์ สัด, สัตว์ สุนัขเป็น.............. ทีมีความ ซื่อ......................

7 5 หย่า, หญ้าหญ้า, หย่า ย่า, หญ้า หญ้า, หย่า คุณ................ นั่งเล่นที่ สนาม................... หน้าบ้าน

8 5 เฒ่า, เท่าเท่า, เท่า เฒ่า, เฒ่าเท่า, เฒ่า ผู้............... คนนี้ มี อายุ................ กับคุณตาของฉัน

9 5 บาท, บาด บาด, บาท บาท, บาศ บาตร, บาด พิเชษฐ์เสียเงินหลาย............. เพื่อรักษา............... แผล

10 5 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้ สุก น่า ย่า ขัน หญ้า ขรรค์ หน้า ศุกร์

11 โยงจับคู่คำพ้องเสียง ต่อไปนี้ สุกน่า ย่า ขัน หญ้ า ขรร ค์ ศุก ร์ หน้ า จันท ร์ จัน 15


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้าน กมลราษฎร์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย นางสาววรรณภา รุ่นแรก โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google