งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดย นางสาววรรณภา รุ่นแรก

2 คำพ้องเสียง คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน เช่น บาด - บาท - บาตร บาด หมายถึง ทำให้เกิดบาดแผล บาท หมายถึง มาตราเงินตรา บาตร หมายถึง ภาชนะสำหรับพระภิกษุใช้รับอาหาร บวด - บวช บวด หมายถึง ของหวานที่ใช้ผลไม้ต้มกับน้ำตาล และกะทิ บวช หมายถึง ถือเพศภิกษุ สามเณร

3 ฝึกอ่านออกเสียงคำพ้องเสียงกันนะ
60 พัก - พักตร์ บาด - บาท - บาตร น่า - หน้า การ - กาล - กาฬ ขัน - ขรรค์ - ขันฑ์ ย่า - หญ้า สัตว์ - สัตย์ ค่า - ฆ่า - ข้า พัน - พรรรณ - พันธุ์ เขี้ยว - เคี่ยว

4 เมื่อวัน.............ฉันนำมะม่วง...........ไปให้คุณยาย
5 เมื่อวัน ฉันนำมะม่วง ไปให้คุณยาย ศุกร์ , สุก สุก , สุข ศุกร์ , สุข สุก , ศุกร์

5 ผู้หญิงคนนี้ มีใบ...........ที่...........รัก
5 ผู้หญิงคนนี้ มีใบ ที่ รัก น่า , หน้า หน้า , หน้า น่า , น่า หน้า , น่า

6 สุนัขเป็น..............ทีมีความซื่อ......................
5 สัตว์ , สัตย์ สัตย์ , สัตว์ สัด , สัตย์ สัด , สัตว์

7 คุณ................นั่งเล่นที่สนาม...................หน้าบ้าน
5 หย่า , หญ้า หญ้า , หย่า ย่า , หญ้า หญ้า , หย่า

8 ผู้...............คนนี้ มีอายุ................กับคุณตาของฉัน
5 เฒ่า , เท่า เท่า , เท่า เฒ่า , เฒ่า เท่า , เฒ่า

9 พิเชษฐ์เสียเงินหลาย.............เพื่อรักษา...............แผล
5 บาด , บาท บาท , บาด บาท , บาศ บาตร , บาด

10 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้
5 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้ สุก หญ้า น่า ขรรค์ ย่า ศุกร์ ขัน หน้า

11 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้
15 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้ น่า สุก ขัน จันทร์ ย่า ขรรค์ ศุกร์ หน้า หญ้า จัน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google