งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ร่วมกัน กำหนดข้อตกลงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ร่วมกัน กำหนดข้อตกลงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ร่วมกัน กำหนดข้อตกลงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์

2 ใบงานที่ 1.1 บิงโก กรอกหมายเลขที่จับสลากได้

3 ใบงานที่ 1.2 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ไม่ทานอาหาร เครื่องดื่มใกล้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่วางอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้อุปกรณ์ฯ ไม่เปิด - ปิดอุปกรณ์ด้วยความรุนแรง อ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด ตรวจเช็คไวรัสคอมพิวเตอร์และสื่อทุกครั้งก่อนใช้งาน ไม่ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เอง ไม่ขูด ขีด เขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เปิด - ปิดอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกวิธี


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ร่วมกัน กำหนดข้อตกลงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google