งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน คำพ้อง แบ่งเป็น ๓ ชนิด คำพ้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน คำพ้อง แบ่งเป็น ๓ ชนิด คำพ้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน คำพ้อง แบ่งเป็น ๓ ชนิด คำพ้อง

2 คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนรูป เดียวกัน แต่มีการสะกดและออก เสียงที่ต่างกัน ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไป อ่านผิดอยู่เสมอๆ และความหมายก็ ต่างกันด้วย

3 คำพ้อง คำพ้องรูปคำอ่านความหมาย กรี กฺรีกระดูกแหลมที่หัวกุ้ง กะ - รีช้าง กรอด กฺรอดเซียวลง ผอม กะ - หฺรอดชื่อนกขนาดเล็ก เขมา เข - มาเกษม สบายใจ ความพ้นภัย ขะ - เหฺมา ชื่อโกฐชนิดหนึ่งใช้เป็นเครื่องยา ไทย ; ดำ

4 คำพ้อง คำพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน

5 คำพ้อง กัน กัน = กีด บัง ห้าม กันต์ = โกน ตัด กรรณ = หู กาน กาน = ตัด ราน การ = กิจ ธุระ งาน กาล = เวลา

6 คำพ้อง จัน จัน = ชื่อตัน ไม้ จันท์ = ดวง เดือน จันทน์ = ชื่อ ต้นไม้ ฉัด ฉัด = เตะ ฉัฐ = ที่ 6 ฉัตร = เครื่องสูง ชนิดหนึ่ง

7 คำพ้อง คำพ้องทั้งรูปและเสียง เรียกอีก อย่างหนึ่งว่า คำหลายความหมาย ซึ่งหมายถึง คำที่มีรูปเหมือนกัน อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน แต่มี ความหมายหลายอย่างแล้วแต่จะ นำไปใช้

8 คำพ้อง ตัวอย่าง คำพ้องทั้งรูปและเสียง คำว่า " ขัน " อ่านว่า ขัน หมายถึง ๑. ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ ๒. ทำให้ตึงหรือเเน่นด้วยวิธีหมุนเข้า ใป เช่น ขันนอต ๓. อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ ๔. หัวเราะ รู้สึกตลก

9 คำพ้อง เพลงแหล่คำพ้องรูปคำพ้องเสียง *** ติงโจ๊ะ ติงติง ติงทั่งติงทั่ง ฉันจะขอเกริ่นออกมาเป็นเพลงแหล่ ฟังให้แน่แท้เรื่องของคำพ้อง นั้นคำพ้อง เสียงอ่านเสียงเดียวสมปอง หากเราทดลองอ่านเขียนเร็วพลัน *** การอ่านนั้นจะดีต้องใช้ ร ( เรือ ). กาลส่วนที่ เหลือกาลเวลา กาฬแปลว่าคำสมดังเจตนา ประสบการณ์นั้นหนาจำไว้ดีจริง *** นั้นคำพ้องรูปโปรดจงจำไว้ เพลา รถยนต์นั้นไง จำไว้เถิดหนา เวลาตอนเย็นใช้เพลาอย่ารีรอ ต้นไม้ มากพอต้นเสมาจงจำ *** ภูผาใหญ่คือ เส - ลา นั้นไง โปรดจง จำคำพ้องรูปที่เห็น เสมาโบสถ์ไง ที่ดูงามเด่น ไอ้เจ้าเนื้อ เย็นคำพ้องรูปเอย ผู้แต่ง : ครูวันเพ็ญ เจริญหลาย ทำนอง : เพลงแหล่

10 คำพ้อง เพลง คำพ้องเสียง ผู้แต่ง : นางวันเพ็ญ เจริญหลาย ทำนอง : เป็นโสดทำไม โอ้คำพ้องเสียง สำเนียงออกเสียงเหมือนกัน ความหมายนั้นต่างกัน แสนสำคัญจดจำให้ดี เช่น คำแพร่พันธุ์ ผูกพัน และพรรณนั้นดี ออกเสียงเหมือนกันทุกที คำนี้คำพ้องเสียงเอย หากการทำงาน นงคราญจำให้ขึ้นใจ ตัว “ ร ” สะกดนั้นไซร้ จำเอาไว้กาล คือ เวลา สถานการณ์ จงจำให้ได้ดั่งว่า พ้องเสียงนั้นดียิ่งกว่า คุณค่าภาษาไทย องค์ภูมิพลเสิศล้น เรื่องภาษาไทย ให้ความสำคัญยิ่งใหญ่ ในภาษาไทยจงจำให้ดี เราเป็นคนไทย พูดได้เขียนได้แสนดี อ่านได้ล้ำเลิศชีวี ภูมีของปวงชาวไทย

11 คำพ้อง เพลง คำพ้องรูป ผู้แต่ง : นางวันเพ็ญ เจริญหลาย ทำนอง : ยามสนธยา คำพ้องรูปนั้นหนอ อย่ารีรอมจำให้ดี พ้องรูปความหมายนี้ ดูให้ดีเขียนเหมือนกัน จำให้มั่นคำพ้องรูปเอย ( ซ้ำ ) อีกเพลารถยนต์นั้นหนอ และเพ - ลาเวลานี้ เลาดูให้ดี ต้นไม้นี้จำให้ได้ เส - ลานั่นไงภูผาใหญ่ ( ซ้ำ ) จงจำจงจำให้ดี องค์ในหลวงนี้ ให้ความสำคัญ ภาษาไทยให้จดจำ เขียนให้ถูกและอ่านให้ถูก เราจงจำจงจำให้ดี ( ซ้ำ )

12 จบ


ดาวน์โหลด ppt คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน คำพ้อง แบ่งเป็น ๓ ชนิด คำพ้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google