งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果 ? นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果 ? นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果 ? นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

2 คำศัพท์

3 บทสนทนา A: 你喜欢吃什么水果 ? คุณชอบกินผลไม้อะไร B: 我喜欢吃芒果。 ฉันชอบกินมะม่วง

4 แบบฝึก หัด ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ต่อไปนี้ 1. 芒果 ……………….. 2. 苹果 ……………….. 3. 椰子 ……………….. 4. 香蕉 ……………….. 5. 葡萄 ………………..

5 ให้นักเรียนแปลประโยคต่อไปนี้เป็น ภาษาไทยให้ถูกต้อง 我喜欢吃芒果。 ………………………………………………………………… 我喜欢吃苹果。 ………………………………………………………………… 我喜欢吃椰子。 ………………………………………………………………… 我喜欢吃香蕉。 ………………………………………………………………… 我喜欢吃葡萄。 …………………………………………………………………


ดาวน์โหลด ppt คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果 ? นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google