งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยานสำรวจใต้ทะเลลึก THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยานสำรวจใต้ทะเลลึก THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ยานสำรวจใต้ทะเลลึก THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION

5

6 โลกมีพื้นที่มหาสมุทรถึง 70% การสำรวจลงไปได้ลึก ประมาณ 6-7 กม. เท่านั้น บริเวณใต้พื้นมหาสมุทร เป็นแหล่ง อยู่อาศัยขนาดมหึมา มีพื้นที่มากกว่าพื้นดิน สภาพบรรยากาศ ดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องแสงถึง ทำให้ มืดทึบหนาวเย็นสุด ขั้วมีออกซิเจนน้อย บริเวณพื้นผิวมีกลุ่มควันลอยโขมง ออกมาตามรอยแยก ปล่องภูเขาไฟใต้น้ำ เทียบเท่ามี ความดัน 1,000 เท่าบนผิวโลก บริเวณดังกล่าว มีความร้อนสูงแหล่ง รวมความผันแปรด้านชีวเคมี (Biochemistry) แม้เป็น แหล่งกำเนิดชีวิตมากมาย ในวันนี้มีตัวอย่างให้ศึกษาไม่ถึง 2-3 % ของทั้งหมด ดวงอาทิตย์

7

8 Oceanic Crust ( เปลือกโลกบริเวณพื้นท้องทะเล มหาสมุทร ) บริเวณ Black smoker hydrothermalvent ( ควันดำจาก ช่องระบายความร้อน ) แหล่งน้ำร้อนลึก ลงไปในเปลือกโลก พบ Bacteria มากกว่า 25,000 ตระกูล จากจำนวนที่ มีอยู่ 60,000 ชนิด

9

10 สัตว์และพืชทะเลลึก ส่วนใหญ่มีข้อมูลน้อย และ อยู่ในขั้นวิจัยติดตาม แม้ว่าบางชนิดพบมาแล้ว เกือบ 100 ปี แต่ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะขาดแคลนความสามารถของเครื่องมือ ที่จะลงไปสำรวจในบริเวณที่ลึกมากๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีหลายสถาบันเริ่ม ติดตามต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์ทางทะเลที่สามารถ ดำลึกลงไปสำรวจได้ใกล้ชิดขึ้น จึงทำให้ได้ ภาพถ่ายที่ตื่นตา ตื่นใจ สวยงาม น่าสนใจเป็น อย่างยิ่ง

11 ภาพทั้งหมดเป็นการสำรวจมหาสมุทร ระดับ ความลึกถึง 6,000 เมตร อุณหภูมิ เย็นระดับ 2 องศา C จะพบความแปลก ประหลาดมาก มีปลาจำนวนมาก ที่ไม่เคย รู้จัก มีหน้าน่ารักและน่ากลัว จนแทบไม่เชื่อ ท่ามกลางความมืด

12 การสำรวจกว่า 3 ปีลึกลงไป 6 กิโลเมตรใต้ทะเลเวดเดลล์ (Weddell Sea) ซึ่งเป็นแหล่งหมุนเวียนน้ำในเขตน้ำลึกปริมาณ มากแก่มหาสมุทรทั่วโลกบริเวณแอนตาร์กติก คณะสำรวจในโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ " แอนดีพ " (Andeep: Antarctic benthic deep-sea biodiversity project) เปิดเผยว่าพบสิ่งชีวิตชนิดใหม่กว่า 700 สปีชีส์ซึ่งมีชนิดที่ยังไม่จำแนกอีกมาก สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นไอโซพอด (isopod) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี มากในอันดับครัสเตเชียน (crustacean) หรืออันดับของสิ่งมีชีวิต ที่มีเปลือกแข็ง และมีขนาดตั้งแต่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดเกือบ 30 เซนติเมตร โดย 674 สปีชีส์ซึ่งมากกว่า 80% ของสิ่งมีชีวิตที่ ค้นพบในครั้งนี้เป็นสปีชีส์ที่ยังไม่เคยถูกจำแนกมาก่อน

13 แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : +300 ถึง +500 เมตร ขนาด : 1.5 เมตร ข้อสังเกต : มีหูยื่นใหญ่ออกมาจากหัว เหมือน ตัวการ์ตูนของ Walt Disney's ชื่อ Dumbo ( ช้าง ) และมีความสามารถ ชื่อสามัญ : Dumbo octopus ( ปลาหมึก การ์ตูน ) ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ : Grimpoteuthis

14 แหล่งที่พบ Antarctica, Kerguelen Island, Falkland Islands, Argentina ระดับความลึก : +18 ถึง +1124 เมตร ขนาดสูง : 12 เซนติเมตร ( กว้าง 7.5 เซนติเมตร ) ชื่อสามัญ : Green globe sponge ( ฟองน้ำทะเล เขียว ) ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ : Latrunculia apicalis

15 แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : +400 ถึง +3000 เมตร ขนาด : 40 เซนติเมตร ข้อสังเกต : Siphonophores เป็นกลุ่ม สัตว์ ปะการังและแมงกระพรุน ชื่อสามัญ : ไม่ ปรากฏ ( จัดอยู่ใน ประเภท ) Siphonophores ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ : Marrus orthocanna

16 แหล่งที่พบ : Eastern USA, North Atlantic Ocean ระดับความลึก : +500 ถึง +4000 เมตร ( เขตชุกชุม +1500 ถึง +2500 เมตร ) ขนาด : มากกว่า 50 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Glowing sucker octopus ( ปลาหมึก ยักษ์เรืองแสง ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stauroteuthis Syrtensis

17 แหล่งที่พบ : North Atlantic Ocean ระดับความลึก : +900 ถึง +3000 เมตร ขนาด : ลำตัว 1-2 เซนติเมตร หนวดยาว 15 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Deep sea spider ( แมงมุมทะเลลึก ) ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ : Munnopsis

18 แหล่งที่พบ : เขตร้อน เช่น Indian, Pacific Oceans ระดับความลึก : +100 ถึง +2000 เมตร ขนาด : 30 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Telescope octopus ( ปลาหมึกยักษ์ตา ส่องกล้อง ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Amphitretus pelagicus

19 แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : +1200 ถึง +1800 เมตร ขนาด : 3-25 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : ไม่ ปรากฏ ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ : -

20 แหล่งที่พบ : Pacific Ocean off California, Hawaiian Islands and, Gulf of California ระดับความลึก : +650 ถึง +1500 เมตร ขนาด : 1 เมตร ชื่อสามัญ : Big Red ( แมงกระพรุนแดง ใหญ่ ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tiburoniagranrojo

21 แหล่งที่พบ : North Atlantic, Azores, Northwest Atlantic, South Atlantic, off Cape Point,South Africa พบในระดับความลึก : +200 ถึง +1976 เมตร ขนาด : 17 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Blacksnout seasnail ( ปลาจงอยปากดำ หางหอยทาก ทะเล )) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Paraliparis copei copei

22 แหล่งที่พบ : เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น และ North Pacific Oceans, Northwest Atlantic Oceans, Southern hemisphere Ocean ระดับ ความลึก : +200 ถึง +1500 เมตร ขนาด : 32 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Pacific blacksmelt ( ปลาอัศวินแปค ซิฟิค เกล็ดดำ ) หรือ Serpent fish ( ปลางูซาตาน ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stomias boa

23 แหล่งที่พบ : Atlantic, Indian, Pacific Ocean ระดับความลึก : +1000 ถึง +4000 เมตร ขนาด : 45 เซนติเมตรขึ้นไป สำหรับเพศ เมีย ชื่อสามัญ : Footballfish ( ปลาลูกฟุตบอล ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Himantolophidae

24 แหล่งที่พบ : New South Wales: coast Australian, South of Norfolk Island ระดับความลึก : +100 ถึง +3000 เมตรขนาด : 20 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Fanfinangler ( ปลาแผงครีบ นางฟ้า ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Caulophryne jordani

25 แหล่งที่พบ : North Pacific ระดับความลึก : +230 ถึง + 7700 เมตร ( เขต ชุกชุม +600 ถึง +800 เมตร ) ขนาด : 17-25 เซนติเมตร ชื่อสามัญ : Slender blacksmelt ( ปลา อรชร ) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Bathylagus pacificus

26


ดาวน์โหลด ppt ยานสำรวจใต้ทะเลลึก THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google