งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์ วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย นางสาวโศภิษฐา อาจวิชัย 54030948 ภาควิชาวาริชศาสตร์ รายวิชาวิชา 885101 เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน เรื่อง เต่าทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์ วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย นางสาวโศภิษฐา อาจวิชัย 54030948 ภาควิชาวาริชศาสตร์ รายวิชาวิชา 885101 เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน เรื่อง เต่าทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เสนอ อาจารย์ วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย นางสาวโศภิษฐา อาจวิชัย 54030948 ภาควิชาวาริชศาสตร์ รายวิชาวิชา 885101 เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน เรื่อง เต่าทะเล (Sea Turtle)

3 เต่าทะเล ( อังกฤษ : Sea turtle) เป็นเต่าที่อยู่ในวงศ์ใหญ่ Chelonioidea ซึ่งวิวัฒนาการจน สามารถอาศัยอยู่ได้ในทะเล ตลอดเวลา โดยจะไม่ขึ้นมาบนบก เลย นอกจากการวางไข่ของตัว เมียเท่านั้น อังกฤษเต่า ถึงแม้เต่าทะเลจะดำรงชีวิตใน ทะเล แต่ก็ยังคงคุณลักษณะของ สัตว์เลื้อยคลานทั่วไป มีกระดอง เป็นเกล็ดรูปทรงรีหรือรูปหัวใจ แต่ ทว่าทั้งหัวและขาของเต่าทะเลนั้น ไม่สามารถที่จะหดเข้าไปใน กระดองได้ สัตว์เลื้อยคลาน

4 ในประเทศไทยพบเต่าทะเลเพียง 5 ชนิด คือ 1. เต่ามะเฟือง (Leatherback :Dermochelys coriacea) 2. เต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) 3. เต่ากระ (Hawksbill : Eretmo chelys imbricate) 4. เต่าหญ้า (Olive ridley : Lepidochelys olivacea) 5. เต่าหัวฆ้อน (Loggerhead turtle) โดยเต่าหัวฆ้อนไม่เคยพบขึ้น วางไข่ในประเทศไทยเลยตลอด ระยะ 20 ปีที่ผ่านมา เพียงแต่มี รายงานพบหากินอยู่ในน่านน้ำ ไทยในอดีตที่ผ่านมา

5 1. เต่ามะเฟือง เป็นเต่าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุด ในโลก มี ความยาวกระดอง ประมาณ 1.5 เมตร น้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม กระดองไม่ เป็นเกร็ด แต่มีลักษณะ เป็นแผ่นหนา สีดำ อาจ มีแต้มปะสีขาว มีสันนูน ตามแนวความยาวจาก ส่วนหัวถึงท้าย 7 สันทำ ให้คล้ายผลมะเฟือง อาหารของเต่า มะเฟือง เนื่องจากเต่า มะเฟืองมีจะงอยปากที่ สบกันเหมือนกรรไกร จึงมักกินอาหารที่อ่อน นุ่ม โดยเฉพาะ แมงกระพรุน 2. เต่าตนุ มีอีกชื่อหนึ่งว่าเต่า แสงอาทิตย์ เพราะ กระดองที่มีสีน้ำตาล และเป็นริ้วรัศมี กระจาย จากส่วนของเกล็ด เกล็ดระหว่างตาหนึ่งคู่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ สอง รองจากเต่า มะเฟือง อาหารของเต่าตะนุ เต่าตะนุเมื่อตัวอ่อนจะ กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก แต่เมื่อโตแล้วจะกิน เฉพาะพืช อาทิ หญ้า ทะเล สาหร่ายทะเล

6 3. เต่ากระ ลักษณะเกล็ดบน กระดองซ้อนกันอย่าง ชัดเจน และมีความใส เป็นริ้วลวดลาย สวยงาม ปากเป็นจงอย แหลมงุ้ม คล้ายเหยี่ยว เกล็ดบนกระดอง ด้านข้างมี 5 คู่ ระหว่าง ตามีเกล็ด 2 คู่ ในอดีต มักถูกล่า เพื่อนำมา ทำ เครื่องประดับ อาหารของเต่ากระ เน่องจากเต่าชนิดนิ้มี หัวที่เรียวปากที่แหลม งุ้ม จึงสามารถมุดเข้า ไปกินอาหารในแนว ปะการังได้ดี มักกิน ฟองน้ำ กุ้ง และ ปลาหมึก 4. เต่าหญ้า จัดเป็นเต่าทะเลที่มี ขนาดเล็กที่สุด และมี ประชากรมากที่สุดใน โลก ตัวโตเต็มวัยมี ขนาดกระดอง ยาว 80 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม กระดองมี เกล็ดสีเขียวอมเทา เรียงกัน 7-8 คู่ อาหารของเต่า หญ้า ซึ่งโดยทั่วไปมัก หากินกุ้ง หอย ปู แมงกะพรุน ตามแนว หญ้าทะเล เนื่องจากมีสี กระดองที่คล้ายกับ หญ้าทะเล

7 5. เต่าหัวค้อน มีลักษณะคล้ายเต่าตะนุ และเต่าหญ้า ผสมกัน นั่นคือมีเกล็ดกระดองด้านข้างเรียง กัน 6 คู่ ( รวมเกล็ดบนต้นคอด้วย ) มีหัวขนาด ใหญ่กว่าเต่าตะนุ และเล็ดระหว่างตา 2 คู่ เหมือนกับ เต่ากระ จัดเป็นเต่าชนิดเดียวที่ใน อดีตพบในประเทศไทย แต่ไม่ได้วางไข่บน ชายหาดของไทย อาหารของเต่าหัวฆ้อน เต่าชนิดนี้มีปากที่ แหลมคม แข็งแรง สามารถขบเปล์อกหอย หรือปูที่มีเปลือกแข็งได้เป็นอย่างดี

8 การผสมพันธุ์ของเต่าทะเล จะสามารถ ผสมพันธุ์ได้ หลังจากมีอายุ 15-20 ปี นั่น ก็คือช่วงเวลาที่โตเต็มวัย เต่าทะเลจะผสม ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ นั่นก็ขึ้นอยู่กับชนิด ของเต่าทะเล และเป็นการผสมภายใน คือ ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อ เข้าไปผสมกันในรัง ไข่ของตัวเมีย แต่ในหนึ่งฤดู ตัวผู้และตัว เมียจะสามารถผสมกับตัวอื่น ๆ ได้ตลอด และการผสมพันธุ์กัน จะเกิดขึ้นในทะเล บริเวณใกล้กับสถานที่วางไข่ หมายเหตุ : ตัวผู้หางจะมีหางที่ยาวกว่าตัว เมีย

9 เต่าทะเลจะขับเมือกใส ๆ ลงไปรอง ที่ก้น หลุม และระหว่างวางไข่ เพื่อช่วยควบคุม อุณหภูมิ ภายในไข่ และช่วยใน การหล่อลื่น เต่าทะเลร้องไห้ แท้จริงแล้ว เป็นเกลือแร่ที่ ขับออกมาเพื่อ หล่อเลี้ยงตา เนื่องจากเต่า ทะเลจะอยู่ในทะเล เป็นส่วนใหญ่จึงต้องมี ต่อม ที่จะขับเอาเกลือแร่จากน้ำทะเลออกมา

10 ลูกเต่าทะเลเติบโตอยู่ภายในไข่ ที่กลบใน หลุมทราย เป็นเวลา 45-70 วัน ลูกเต่าตัว แรกเริ่มกระเทาะเปลือกไข่ให้แตก และรอ ให้ตัวอื่น ๆ ออกจากไข่มาพร้อมกัน ลูกเต่าพยามออกจากหลุมก่อนที่จะติดอยู่ ในหลุมตาย ซึ่งเป็นความพยายาม หลังจาก ออกจากเปลือกไข่ได้

11 แม้ว่าเต่าทะเลจะสามารถวิวัฒนาการมานับ ร้อยล้านปี แต่ปัจจุบันเต่าทะเลมีโอกาสที่จะ เสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์สูง ขึ้น ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันล้วนเกิดจากมนุษย์ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ เป็นการคุกคามเต่าทะเล และถิ่นที่อาศัย การล่าเต่าทะเลเพื่อผลประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ

12 จากภาพเต่ากระตัวเต็มวัย ที่ติดมาพร้อม อวนประมง และนำมาขายในตลาดสด การนำเอากระดองเต่ามาทำเป็น เครื่องประดับ

13 จบการนำเสนอ The end


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์ วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย นางสาวโศภิษฐา อาจวิชัย 54030948 ภาควิชาวาริชศาสตร์ รายวิชาวิชา 885101 เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน เรื่อง เต่าทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google