งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx นางสาวขยัน เรียนรู้ รหัส xxxxxxxx นางสาวเรียนดี มีเสน่ห์ รหัส xxxxxxxx นายมุ่งมั่น สม่ำเสมอ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx นางสาวขยัน เรียนรู้ รหัส xxxxxxxx นางสาวเรียนดี มีเสน่ห์ รหัส xxxxxxxx นายมุ่งมั่น สม่ำเสมอ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx นางสาวขยัน เรียนรู้ รหัส xxxxxxxx นางสาวเรียนดี มีเสน่ห์ รหัส xxxxxxxx นายมุ่งมั่น สม่ำเสมอ รหัส xxxxxxxx นายพยายาม สู้ต่อไป รหัส xxxxxxxx Photodegradation and Flow-Injection Determination of Dithiocarbamate Fungicides in Natural Water with Chemiluminescence Detection Amir WASEEM, Mohammad YAQOOB, and Abdul NABI, Anal. Sci., 25 (2009) 395-400

2 Dithiocarbamate Dithiocarbamates (DTCs) เป็นสารกลุ่ม organosulfur เป็นยาฆ่าแมลง เป็นยาฆ่าเชื้อราสำหรับรักษาเมล็ดพืชต่างๆ ในงานวิจัยนี้สนใจวิเคราะห์สาร 3 ชนิด คือ maneb, nabam และ thiram ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ

3 Analytical methods Flow injection chemiluminescent; high sensitivity, high sample throughput

4 Principle Dithiocarbamates degradation products e.g. sulfur, sulfur dioxide, carbon disulfide, amines, hydrazines, thioamides UV, OH - Reactive oxygen species (ROS) e.g. OH., O 2., etc. Luminol + OH - Luminol* Product + h  (chemiluminescent 425 nm)

5 Flow injection system A. Waseem, M. Yaqoob, and A. Nabi. Anal. Sci., 2008, 24, 979.

6 Effect of some parameters

7 Optimum conditions ตารางที่ 2 สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ dithiocarbamates โดยวิธีโฟลอินเจคชัน ตัวแปรค่าที่เหมาะสม สารละลายตัวกลางในการย่อย สลายด้วยยูวี Borate buffer 0.1 M พีเอชของสารละลาย 11 Flow rate2.0 mL/min Injection volume120 µL PMT voltage850 V Luminol concentration50 µM

8 Analytical characteristics ได้กราฟมาตรฐานในช่วง 0.01-4.0 mg/L สำหรับ maneb และ nabam และ 0.05-1.0 mg/L สำหรับ thiram โดยมีขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดเท่ากับ 10, 8 และ 5 ng/mL ตามลำดับ มีความแม่นยำ (RSD) ในช่วง 1.0-2.6% สามารถวิเคราะห์ได้ 100 ตัวอย่างต่อชั่วโมง

9 Sample analysis ศึกษาร้อยละการกลับคืน โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่างน้ำ ให้ %recovery 98-103%

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO นำเสนอโดย นางสาวรักเรียน เพียรขยัน รหัส xxxxxxxx นางสาวขยัน เรียนรู้ รหัส xxxxxxxx นางสาวเรียนดี มีเสน่ห์ รหัส xxxxxxxx นายมุ่งมั่น สม่ำเสมอ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google