งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม
การจัดทำแผนรายพืช ตัวอย่าง – ลำไย โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

2 ข้อมูลทั่วไป -ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดน่านเปรียบเทียบ กับ 8 จังหวัด
-ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดน่านเปรียบเทียบ กับ 8 จังหวัด -ผลผลิตเฉลี่ยของแต่ละอำเภอเปรียบเทียบ กับจังหวัดน่าน และประเทศ

3 มิติคุณภาพ + ปริมาณ AA = 38% ราคา 21 A = 50% ราคา 15 B = 12% ราคา 3
รายได้ = 8,427 บาท/ไร่ ขณะที่ต้นทุนของ สศก. = 8,362 บาท/ไร่ กำไร = 65 บาท/ไร่

4 มิติเวลา เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปริมาณ 0.1% 39.8 % 52.12 % 7.97 %
เดือน มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ปริมาณ 0.1% % % % ราคา (AA-A-B)

5 ข้อมูลลำไยสด จ.น่านที่ส่งออกได้ = 1 %
ข้อมูลลำไยสด จ.น่านที่ส่งออกได้ = 1 % -เพราะคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลผลิต ยังไม่ดี – ตัดแต่งช่อมาก -เพราะสีไม่ดี คุณภาพสีผิว

6 เปรียบเทียบกับสถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออก
-ผลิตลำไยนอกฤดู -มีการตกลงซื้อขายกับผู้ส่งออกได้ -ลำไยจันทบุรีไปถึงเวียดนาม -เป็นสมาคม มีระเบียบชัดเจน -เกษตรกรหัวไวใจสู้ มีความรู้ กล้าลงทุน พัฒนาระบบน้ำ -พัฒนาระบบขนส่ง (รถห้องเย็นลูกทุ่ง) -พัฒนาการลำไยจันทบุรีสั้นกว่าน่าน แต่ไปได้เร็วกว่า

7 เทียบเคียงภาคตะวันออก
จะเห็นจุดอ่อน

8 มาตรฐาน โรงงานรมซัลเฟอร์

9 -ขอให้ช่วยเติม S-W-O-T
ที่มองเห็น -นำมาเชื่อมจับคู่-จับชุด เป็นกลยุทธ์

10 -วิเคราะห์ว่าแต่ละกลยุทธ์
จะทำอำเภอไหนบ้าง กำหนดเป้าหมายจากแต่ละ อำเภอเป็นของจังหวัด

11 -มีกรอบโครงการที่กระทรวง
จัดให้แต่ละจังหวัด -ส่วนที่ยังขาดคิดไว้ให้ครบ เพื่อเสนอของบจาก -จังหวัด / อปท.

12 สรุป ทำแผนพัฒนา -พืช ศัตรูพืช -ปริมาณ คุณภาพ เวลา
-เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร -การตลาด โลจิสติกส์ -บุคลากร

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google