งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนรายพืช ตัวอย่าง – ลำไย โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนรายพืช ตัวอย่าง – ลำไย โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนรายพืช ตัวอย่าง – ลำไย โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

2 ข้อมูลทั่วไป - ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดน่านเปรียบเทียบ กับ 8 จังหวัด - ผลผลิตเฉลี่ยของแต่ละอำเภอเปรียบเทียบ กับจังหวัดน่าน และประเทศ

3 มิติคุณภาพ + ปริมาณ AA = 38% ราคา 21 A = 50% ราคา 15 B = 12% ราคา 3 รายได้ = 8,427 บาท / ไร่ ขณะที่ต้นทุนของ สศก. = 8,362 บาท / ไร่ กำไร = 65 บาท / ไร่

4 มิติเวลา เดือน มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ปริมาณ 0.1% 39.8 % 52.12 % 7.97 % ราคา - 18-8-3 18-7-3 18-8-3 (AA-A-B)

5 ข้อมูลลำไยสด จ. น่านที่ส่งออกได้ = 1 % - เพราะคุณภาพและความ สม่ำเสมอของผลผลิต ยังไม่ดี – ตัดแต่งช่อมาก - เพราะสีไม่ดี คุณภาพสีผิว

6 เปรียบเทียบกับสถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออก - ผลิตลำไยนอกฤดู - มีการตกลงซื้อขายกับผู้ส่งออกได้ - ลำไยจันทบุรีไปถึงเวียดนาม - เป็นสมาคม มีระเบียบชัดเจน - เกษตรกรหัวไวใจสู้ มีความรู้ กล้า ลงทุน พัฒนาระบบน้ำ - พัฒนาระบบขนส่ง ( รถห้องเย็นลูกทุ่ง ) - พัฒนาการลำไยจันทบุรีสั้นกว่าน่าน แต่ไปได้เร็วกว่า

7 เทียบเคียงภาคตะวันออก จะเห็นจุดอ่อน

8 มาตรฐาน โรงงานรมซัลเฟอร์

9 - ขอให้ช่วยเติม S-W-O-T ที่มองเห็น - นำมาเชื่อมจับคู่ - จับชุด เป็นกลยุทธ์

10 - วิเคราะห์ว่าแต่ละกลยุทธ์ จะทำอำเภอไหนบ้าง กำหนดเป้าหมายจากแต่ละ อำเภอเป็นของจังหวัด

11 - มีกรอบโครงการที่กระทรวง จัดให้แต่ละจังหวัด - ส่วนที่ยังขาดคิดไว้ให้ครบ เพื่อเสนอของบจาก - จังหวัด / อปท.

12 สรุป ทำแผนพัฒนา - พืช ศัตรูพืช - ปริมาณ คุณภาพ เวลา - เกษตรกร / องค์กรเกษตรกร - การตลาด โลจิสติกส์ - บุคลากร

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนรายพืช ตัวอย่าง – ลำไย โดย.. นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google