งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี นพ สันธา ศรีสุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี นพ สันธา ศรีสุภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี นพ สันธา ศรีสุภาพ

2

3 คลินิกมีบุตรยาก (2548) 1. ตรวจค้นหาสาเหตุคู่สมรสที่ไม่มีบุตร ( ไม่เคยตั้งครรภ์ / ตั้งครรภ์ ) 2. ให้การรักษาช่วยให้คู่สมรสตั้งครรภ์ และดูแลจนกระทั่งคลอด การใช้ยา การผ่าตัด (conventional/ endoscopy) Assisted Reproductive Technology (GIFT, IVF, ICSI) 3. แพทย์ประจำ 2 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 1 นักวิทยาศาสตร์ 1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 4. ที่ทำการตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ตึกสิรินธรชั้น 10 ห้องผ่าตัด 5. เวลาทำการจันทร์ พุธ ศุกร์ 10.00 -12.00 น Hidden excellence

4

5

6

7 ICSI IMSI Zonar drilling Preimplantation genetic diagnosis

8

9

10

11 Inaccessible excellence Infertile Couple 1. OPD นรีเวช (PV, Pap, เจาะเลือด ) นัดฟังผล 2. มาฟังผลส่งพบ infertile specialist 3. ไม่ใช่วันทำการ นัดพบแพทย์ 4. พบแพทย์ ไม่ตรงรอบ นัดใหม่ประจำเดือนมา 5. ประจำเดือนมา พบแพทย์เริ่มนัดเพื่อทำการตรวจ 6. เริ่มทำการตรวจหาสาเหตุ X. เริ่มให้การรักษา 1-3 เดือน ลางานครึ่งวัน 3-5 ครั้ง เพื่อเริ่มการหาสาเหตุ ลางานครึ่งวัน 3-5 ครั้ง เพื่อเริ่มการหาสาเหตุ Multiple stops Very long service Multiple stops Very long service

12 One Stop Service ! ทำ ไม่ได้ ทำไป ทำไม คนไข้ ด่า ……………. ไม่ต้อง ทำ

13 Inaccessible excellence Infertile Couple 1. OPD นรีเวช (PV, Pap, เจาะเลือด ) นัดฟังผล 2. ส่งพบ infertile specialist ไม่ใช่วันทำการ นัดพบแพทย์ 3. พบแพทย์ ไม่ตรงรอบ มานัดใหม่ประจำเดือนมา 4. ประจำเดือนมา พบแพทย์เริ่มนัดเพื่อทำการตรวจ 5. เริ่มทำการตรวจหาสาเหตุ X. เริ่มให้การรักษา 1-2 เดือน ลางานครึ่งวัน 1-2 ครั้ง แพทย์ออกตรวจทุกวัน 8.30 น / โทรปรึกษา ไม่ต้องลางานมานัดด้วยตัวเอง โทรนัด

14 One Stop Service พบ infertile specialist เปิดบริการทุกวัน 8.30 น มาตรวจเอง กรอกแบบสอบประวัติส่วนตัว พยาบาลโทรปรึกษา ผป โทรนัดตรวจเมื่อมีประจำเดือน

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง multiple stops to single stop service 1. Accessible Excellence 2. Team work: Idea+I do 3. Quality improvement We do! 4. innovations Saline infusion sonohysterography การทำเด็กหลอดแก้วแบบ Low cost Recurrent Pregnancy Loss Clinic 5. Network of Excellence (limited, underserved)

31 Well done is better than well said. (Ben. Franklin)

32

33

34

35 พญ สุขาวดี กาญจนวัฒน์ อดีต หน กลุ่มงาน พญ สุขาวดี กาญจนวัฒน์ อดีต หน กลุ่มงาน Network of Excellence Fertility Center

36 Take home message 2. เอาใจประชาชนผู้มารับบริการมาใส่ใจเรา ผู้บริโภคยุคใหม่ 1. โรงพยาบาลรัฐต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน High Technology มาจากภาษีประชาชน Learning curve มาจากประชาชน จะเกิดประโยชน์อะไร ถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึง technology ได้ ราคา ขั้นตอน 3. ปรับปรุงคุณภาพงานจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม และ dynamic Accessible-Network of excellence


ดาวน์โหลด ppt การลดขั้นตอนบริการคลินิครักษาผู้มีบุตรยาก รพ ราชวิถี นพ สันธา ศรีสุภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google