งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงดำ หนามมะพร้าว สมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงดำ หนามมะพร้าว สมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงดำ หนามมะพร้าว สมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท

2

3

4 ลักษณะการทำลาย ตัวเต็มวัยวางไข่บนส่วนของมะพร้าวที่อ่อนที่สุด ใช้เวลา 5 วันไข่ฟักเป็นตัวหนอน ตัวหนอนจะซ่อนตัว กัดกินใบมะพร้าวอ่อนที่ยัง ไม่คลี่ กันกินผิวใบด้านที่พับอยู่ เมื่อใบคลี่ออกจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลแห้ง ระยะตัวหนอนจะกัดกินอยู่ประมาณ 30-40 วัน จึงเข้าดักแด้ ดักแด้ ใช้เวลา 5-6 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย

5 การป้องกันกำจัด 1. อย่าให้มีการเคลื่อนย้ายกล้ามะพร้าว ในที่ที่มี การระบาด 2. ใช้ชีววิธี - ใช้แตนเบียนหนอน อะซีโคเดส - ใช้แมลงห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ กินหนอน และดักแด้ - ใช้เชื้อราเขียว เมตตาไรเซียม ฆ่าหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 3. ใช้สารเคมี - คาร์บาริล ( เซฟวิน 85% WP 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร ) - อิมิดาโคลพริด ( แอด์ไมร์ 5% EC 20 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร

6 ลักษณะการทำลาย

7

8


ดาวน์โหลด ppt แมลงดำ หนามมะพร้าว สมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google