งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท
แมลงดำหนามมะพร้าว สมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท

2

3

4 ลักษณะการทำลาย ตัวเต็มวัยวางไข่บนส่วนของมะพร้าวที่อ่อนที่สุด
ใช้เวลา 5 วันไข่ฟักเป็นตัวหนอน ตัวหนอนจะซ่อนตัว กัดกินใบมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่คลี่ กันกินผิวใบด้านที่พับอยู่ เมื่อใบคลี่ออกจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลแห้ง ระยะตัวหนอนจะกัดกินอยู่ประมาณ วัน จึงเข้าดักแด้ ดักแด้ ใช้เวลา 5-6 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย

5 การป้องกันกำจัด อย่าให้มีการเคลื่อนย้ายกล้ามะพร้าว ในที่ที่มีการระบาด
ใช้ชีววิธี - ใช้แตนเบียนหนอน อะซีโคเดส - ใช้แมลงห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ กินหนอนและดักแด้ - ใช้เชื้อราเขียว เมตตาไรเซียม ฆ่าหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ใช้สารเคมี - คาร์บาริล ( เซฟวิน 85% WP 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ) - อิมิดาโคลพริด ( แอด์ไมร์ 5% EC 20 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร

6 ลักษณะการทำลาย

7

8


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google