งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ( ศูนย์เครือข่าย ) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ( ศูนย์เครือข่าย )

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ชื่อกิจกรรม การปลูกผัก ปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผักกินใบ ขั้นตอนและวิธีการ ผลิตและจำหน่าย พืชผัก ผลิตและจำหน่าย พืชผัก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง 47 หมู่ 2 ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาง ไพจิตร จิตรวงษา ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การปลูกผัก ปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกผัก ปลอดภัยจากสารพิษ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยจาก สารพิษ การทำปุ๋ยหมัก การ ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิด สด การปลูกพืชผักปลอดภัยจาก สารพิษ การทำปุ๋ยหมัก การ ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิด สด

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ( ศูนย์เครือข่าย ) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ( ศูนย์เครือข่าย )

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google