งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการรายงาน โปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการรายงาน โปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการรายงาน โปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

2 1. เข้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร http://agriqua.doae.go.th/index1.htm 2. คลิกแบนเนอร์

3 3. คลิกสำหรับเจ้าหน้าที่

4 4. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคลิก Login ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ศูนย์บริหารศัตรูพืชหรือกรมจะเป็นผู้กำหนดให้

5 5. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อกรอกข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล

6 6. กรอกข้อมูล และคลิก บันทึก

7 7. คลิก ok

8 8. ลงทะเบียนแปลงที่สำรวจ โดย คลิกเมนู บันทึก / แก้ไขทะเบียนแปลงสำรวจ

9 9. ลงทะเบียนแปลง คลิกเมนู ลงทะเบียนแปลงสำรวจ

10 10. กรอกข้อมูลแปลงสำรวจแล้ว นำเม้าส์ไปคลิกในแผนที่ ตรงตำบลที่กรอก เพื่อกำหนดจุดของแปลงในแผนที่ แล้วคลิก บันทึก

11 11. ชื่อแปลงที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว

12 12. การบันทึกข้อมูลการสำรวจ คลิกเมนู บันทึก / แก้ไขข้อมูลการสำรวจ

13 13. คลิกเมนู บันทึกข้อมูลการสำรวจ

14 14. กรอกข้อมูลการสำรวจและหมาย เหตุเสร็จ คลิก บันทึก

15 15. การแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู บันทึก / แก้ไขข้อมูลการสำรวจ

16 16. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูล เดิม

17 17. คลิกเมนู แก้ไข

18 18. ทำการแก้ไขข้อมูลแล้ว คลิก บันทึก


ดาวน์โหลด ppt วิธีการรายงาน โปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google