งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

2 ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/xxx
2. คลิกเลือกภาษาที่ต้องการ

3 3. คลิกไปที่ Preferred Customer/Dealer Registration

4 4. คลิกเลือกประเทศไทย 5. คลิกปุ่ม Next

5 5. คลิกปุ่ม I agree

6 7. กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ 8. กรอกเลขบัตรประชาชน
6. กรอกชื่อภาษาอังกฤษ 7. กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ 8. กรอกเลขบัตรประชาชน 9. กรอกชื่อเว็บไซด์ที่ต้องการ ภาษาอังกฤษ 10. กรอก password ที่ต้องการ 2 ครั้ง 11. กรอก Address 2 ครั้ง 12. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 13. คลิก Next

7 14. กรอกที่อยู่ ภาษาอังกฤษ
15. กรอกอำเภอ ภาษาอังกฤษ 16. กรอกรหัสไปรษณีย์ 17. คลิกเลือกจังหวัด 18. กรอกที่อยู่สำหรับส่งสินค้าถ้าเหมือนกับที่อยู่ด้านบนให้คลิกช่องสี่เหลี่ยม 19. คลิก Next

8 กรณีซื้อสินค้าเป็น Package
20. คลิกเลือกชุดที่ต้องการสมัคร 21. คลิก Next

9 22. คลิก Check Out

10 กรณีต้องการเลือกสินค้าเอง
22. คลิก Check Out

11 23. คลิกเลือกวิธีการชำระเงิน Paypal
24. คลิก Next

12

13 24. คลิก Submit your Application and process Your first order

14


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google