งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/xxx 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/xxx 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

2 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/xxx 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ

3 3. คลิกไปที่ Preferred Customer/Dealer Registration

4 4. คลิกเลือกประเทศไทย 5. คลิกปุ่ม Next

5 5. คลิกปุ่ม I agree

6 6. กรอกชื่อ ภาษาอังกฤษ 7. กรอกนามสกุล ภาษาอังกฤษ 8. กรอกเลขบัตร ประชาชน 9. กรอกชื่อเว็บไซด์ที่ ต้องการ ภาษาอังกฤษ 10. กรอก password ที่ ต้องการ 2 ครั้ง 11. กรอก Email Address 2 ครั้ง 12. กรอกเบอร์ โทรศัพท์ 13. คลิก Next

7 14. กรอกที่อยู่ ภาษาอังกฤษ 15. กรอกอำเภอ ภาษาอังกฤษ 16. กรอก รหัสไปรษณีย์ 17. คลิกเลือกจังหวัด 18. กรอกที่อยู่สำหรับ ส่งสินค้าถ้าเหมือนกับ ที่อยู่ด้านบนให้คลิก ช่องสี่เหลี่ยม 19. คลิก Next

8 กรณีซื้อสินค้าเป็น Package 20. คลิกเลือกชุดที่ ต้องการสมัคร 21. คลิก Next

9 22. คลิก Check Out

10 กรณีต้องการเลือกสินค้าเอง 22. คลิก Check Out

11 23. คลิกเลือกวิธีการชำระ เงิน Paypal 24. คลิก Next

12

13 24. คลิก Submit your Application and process Your first order

14


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/xxx 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google