งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช. ประเด็น ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหาร จัดการศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช. ประเด็น ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหาร จัดการศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช

2 ประเด็น ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหาร จัดการศัตรูพืช

3 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ

4 ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) เป็นการนำหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน ภูมิศาสตร์ มารวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล แปล ความหมาย ประมวลผล และเผยแพร่โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์ 3 สาขา (เทคโนโลยี 3S) เข้า ด้วยกัน การสำรวจข้อมูลระยะไกล RS - การสำรวจข้อมูลระยะไกล GPS การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจาก ดาวเทียม GPS - การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจาก ดาวเทียม GIS - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี 3S RS : Remote Sensing - การสำรวจข้อมูลระยะไกล ภาพถ่ายดาวเทียม (ดาวเทียม) การสำรวจข้อมูลระยะไกล ภาพถ่ายดาวเทียม (ดาวเทียม) ภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ (เครื่องบิน) ภาพถ่ายทางอากาศ (เครื่องบิน)

6 เทคโนโลยี 3S GPS : Global Position System การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม GPS : Global Position System – การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม ค่าพิกัด พื้นที่/เส้น/จุดตำแหน่ง ค่าพิกัด พื้นที่/เส้น/จุดตำแหน่ง 001 ภูมิสารสนเทศ

7 เทคโนโลยี 3S GIS : GIS : Geographic Information System ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่เฉพาะเรื่อง ภูมิสารสนเทศ

8 ลักษณะข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ Spatial data Attribute data นาย ก นาย ข นาย ค

9 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหาร จัดการศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช

10 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช เก็บข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial data) ID ว/ด/ปว/ด/ปค่า X ค่า Y สถานที่ 1 ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชชุมชน 1 2 ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชชุมชน 2 3 สนง. เกษตร อำเภอ 1. ตำแหน่งศูนย์บริหารศัตรูพืช / สถานที่ ต่าง ๆ

11 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 2 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 10 กม. 7 กม.

12 2. ตำแหน่งแปลงติดตามสถานการณ์ ( ในพื้นที่รับผิดชอบ ) ID ว/ด/ปว/ด/ปค่า X ค่า Y สถานที่ 1 แปลงที่ 1 2 แปลงที่ 2 3 แปลงที่ 3 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

13 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 1 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

14 3. เก็บข้อมูลการระบาดศัตรูพืชในแปลง ติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 แปลงที่ 1 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

15 ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช

16 ขั้นตอนการการประเมินพื้นที่ระบาด ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช 1. หาพื้นที่ปลูกพืช รต. 2. สุ่มหาพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่การระบาดและความรุนแรง 3. ประมวลผลข้อมูลการระบาดและความรุนแรง มันสำปะหลัง 30 ไร่

17 จุด ที่ ค่า X ค่า Y 12345 1 2... 15 ระดับความรุนแรง

18 ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช อ ตำบล ก อ

19 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช ควบคุมศัตรูพืชธรรมชาติ - แตนเบียน แมลงปีกใส เป็นต้น - ฉีดจุลินทรีย์ การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่

20


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช. ประเด็น ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหาร จัดการศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google