งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์. คือ วัสดุ อุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ นำมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การ สำรวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การ วิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเป็นสื่อในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางภูมิศาสตร์. คือ วัสดุ อุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ นำมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การ สำรวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การ วิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเป็นสื่อในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2 คือ วัสดุ อุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ นำมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การ สำรวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การ วิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเป็นสื่อในการ เผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วย ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. เครื่องมือประเภทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ คือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำ หน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เช่น

3 เครื่องมือประเภทที่ทำหน้าที่ เป็นสื่อความรู้ แผนที่ เล่ม ลูกโลก จำลอง รูปถ่ายทาง อากาศ ภาพจาก ดาวเทียม

4 2. เครื่องมือประเภท ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล สื่อเก็บรวมรวม ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำ หน้าที่สำรวจ ตรวจวัด บันทึก เก็บรวบ รม วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลทาง ภูมิศาสตร์ ได้แก่ เข็ม ทิศ เทปวัด ระยะทาง

5 GIS GPS


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางภูมิศาสตร์. คือ วัสดุ อุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ นำมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การ สำรวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การ วิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเป็นสื่อในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google