งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไปทาง ภูมิศาสตร์ อำเภอปากพะยูน. 1. ประวัติความ เป็นมา อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง คำ ว่า “ ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไปทาง ภูมิศาสตร์ อำเภอปากพะยูน. 1. ประวัติความ เป็นมา อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง คำ ว่า “ ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทั่วไปทาง ภูมิศาสตร์ อำเภอปากพะยูน

2 1. ประวัติความ เป็นมา อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง คำ ว่า “ ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า มากจากคำว่า “ ปลาพะยูน ” ซึ่งเป็น ปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาวาฬเลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลานี้มีอยู่ มากในทะเลสาบสงขลาตอนใน แต่มีบางท่านว่า มาจากคำว่า ปาก พูน ซึ่งแปลว่า “ ปากน้ำ “ อำเภอปากพะยูน ตั้งเมื่อ พ. ศ.2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมมีอาณาเขตกว้างขวางมาก มี ตำบลอยู่ในปกครองรวม 17 ตำบล รวมทั้งตำบลเขาชัยสน ( อำเภอ เขาชัยสน ) และตำบลกำแพงเพชร ( อำเภอรัตภูมิ จังหวัด สงขลา ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ เสด็จประพาสเมื่อ ร. ศ.108 มีหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ร. ศ.108 จารึกไว้ ณ หน้าเพิงผาเทวดา ในหมู่เกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ใน ทะเลสาบสงขลาตอนในพื้นที่อำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน เสมือนกับอำเภอชนบทโดยทั่วไป แต่หากได้ พิจารณาอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิที่ตั้ง ชื่อหมู่บ้าน ตำบล และ ชื่อเกาะต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับตำนานหรือนิทานปรำปรา ของชาวบ้านแทบทั้งสิ้น เช่น เรื่องเจ้าฟ้าคอลาย บ้านค่ายท่าทิคครู วัด ทุ่งขุนหลวง เกาะบรรทม เป็นต้น อาจจะมีประวัติศาสตร์อันล้ำค่าฝึงอยู่ ใต้ผืนดิน ที่ทำนา ทำสวน อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่มีผู้ใดขุดค้นพบหลักฐาน เหล้านั้นขึ้นมาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ หากบรรดานักโบราณคดี ของกรมศิลปากรได้ให้ความสนใจขุดค้นตามหลักวิชาโบราณคดี คง จะมีประโยชน์มหาศาลที่กล่าว เช่นนี้ เพราะในประวัติศาสตร์ของเมือง พัทลุง ได้บันทึกไว้ว่า พระยากุมารกับพระนางเลือดขาว ได้ตั้งเมือง พัทลุงขึ้นครั้งแรกที่บ้านพระเกิดเมื่อราว พ. ศ.1832 ในสมัยกรุง สุโขทัย ( บ้านพระเกิด เป็นชื่อบ้านใน หมู่ที่ 4 ตำบลฝาสะมี อำเภอ ปากพะยูน ปัจจุบัน ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอปาก พะยูน ประมาณ 14 กม. ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ อ. สทิงพระ จ. สงขลา อำเภอปากพะยูน จึงเป็นเมืองเก่าแก่ใน อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง คำ ว่า “ ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า มากจากคำว่า “ ปลาพะยูน ” ซึ่งเป็น ปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาวาฬเลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลานี้มีอยู่ มากในทะเลสาบสงขลาตอนใน แต่มีบางท่านว่า มาจากคำว่า ปาก พูน ซึ่งแปลว่า “ ปากน้ำ “ อำเภอปากพะยูน ตั้งเมื่อ พ. ศ.2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมมีอาณาเขตกว้างขวางมาก มี ตำบลอยู่ในปกครองรวม 17 ตำบล รวมทั้งตำบลเขาชัยสน ( อำเภอ เขาชัยสน ) และตำบลกำแพงเพชร ( อำเภอรัตภูมิ จังหวัด สงขลา ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ เสด็จประพาสเมื่อ ร. ศ.108 มีหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ร. ศ.108 จารึกไว้ ณ หน้าเพิงผาเทวดา ในหมู่เกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ใน ทะเลสาบสงขลาตอนในพื้นที่อำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน เสมือนกับอำเภอชนบทโดยทั่วไป แต่หากได้ พิจารณาอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิที่ตั้ง ชื่อหมู่บ้าน ตำบล และ ชื่อเกาะต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับตำนานหรือนิทานปรำปรา ของชาวบ้านแทบทั้งสิ้น เช่น เรื่องเจ้าฟ้าคอลาย บ้านค่ายท่าทิคครู วัด ทุ่งขุนหลวง เกาะบรรทม เป็นต้น อาจจะมีประวัติศาสตร์อันล้ำค่าฝึงอยู่ ใต้ผืนดิน ที่ทำนา ทำสวน อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่มีผู้ใดขุดค้นพบหลักฐาน เหล้านั้นขึ้นมาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ หากบรรดานักโบราณคดี ของกรมศิลปากรได้ให้ความสนใจขุดค้นตามหลักวิชาโบราณคดี คง จะมีประโยชน์มหาศาลที่กล่าว เช่นนี้ เพราะในประวัติศาสตร์ของเมือง พัทลุง ได้บันทึกไว้ว่า พระยากุมารกับพระนางเลือดขาว ได้ตั้งเมือง พัทลุงขึ้นครั้งแรกที่บ้านพระเกิดเมื่อราว พ. ศ.1832 ในสมัยกรุง สุโขทัย ( บ้านพระเกิด เป็นชื่อบ้านใน หมู่ที่ 4 ตำบลฝาสะมี อำเภอ ปากพะยูน ปัจจุบัน ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอปาก พะยูน ประมาณ 14 กม. ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ อ. สทิงพระ จ. สงขลา อำเภอปากพะยูน จึงเป็นเมืองเก่าแก่ใน

3 2. เนื้อที่ / พื้นที่ 433 ตร. กม. 433 ตร. กม.

4 3. สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป อบอุ่นมี 2 ฤดู คือ ฤดู ร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม และ ฤดู ฝน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-30 องศาเซลเซียส อบอุ่นมี 2 ฤดู คือ ฤดู ร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม และ ฤดู ฝน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-30 องศาเซลเซียส

5 ข้อมูลการปกครอง 1. ตำบล.......7.... แห่ง 1. ตำบล.......7.... แห่ง 2. หมู่บ้าน....65.... แห่ง 2. หมู่บ้าน....65.... แห่ง 3. เทศบาล..4..... แห่ง 3. เทศบาล..4..... แห่ง 4. อบต........4... แห่ง 4. อบต........4... แห่ง

6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ยางพารา เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ยางพารา ประมง เช่น เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลากะพง ปลานิล ประมง เช่น เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลากะพง ปลานิล 2. อาชีพเสริม ได้แก่ 2. อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ แกะ และโค เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ แกะ และโค 3. จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ 3. จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน โทร. 0-7469-9026 ธนาคารออมสิน โทร. 0-7469-9026 ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-7469-9028 ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-7469-9028 ธนาคาร ธกส. โทร. 0-7669-9049 ธนาคาร ธกส. โทร. 0-7669-9049 4. จำนวนห้างสรรพสินค้า 4. จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง มี – แห่ง

7 ด้านสังคม โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โทร. 0- 7469-90161. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โทร. 0- 7469-9016 2. โรงเรียนหารเทา โทร. 0- 7469-50842. โรงเรียนหารเทา โทร. 0- 7469-5084 3. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โทร. 0- 7469-95613. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โทร. 0- 7469-9561 4. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ โทร. 0- 7461-60514. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ โทร. 0- 7461-6051 5. โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ5. โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ โทร. 0-7469- 9476 โทร. 0-7469- 9476

8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ สำคัญของอำเภอ 1. ป่าไม้ 2. สัตว์น้ำในทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ เพาะพันธุ์ปลา 3. รังนกนางแอ่น ที่หมู่เกาะสี่ เกาะห้า 4. นกน้ำและนกเป็ดน้ำ ทางตอนเหนือ ของตำบลเกาะหมาก 1. ป่าไม้ 2. สัตว์น้ำในทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ เพาะพันธุ์ปลา 3. รังนกนางแอ่น ที่หมู่เกาะสี่ เกาะห้า 4. นกน้ำและนกเป็ดน้ำ ทางตอนเหนือ ของตำบลเกาะหมาก

9 ด้านประชากร 1. จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 50,217 คน 1. จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 50,217 คน 2. จำนวนประชากรชายรวม 24,764 คน 2. จำนวนประชากรชายรวม 24,764 คน 3. จำนวนประชากรหญิงรวม 25,453 คน 3. จำนวนประชากรหญิงรวม 25,453 คน 4. ความหนาแน่นของประชากร 116 คน / ตร. กม. 4. ความหนาแน่นของประชากร 116 คน / ตร. กม.

10 ด้านการคมนาคม 1. ทางบก 1. ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4088,4181 - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ - - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ - 2. ทางน้ำ 2. ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ - - ท่าแพขนานยนต์ - หมายเลขโทรศัพท์ - 3. ทางอากาศ 3. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน - หมายเลขโทรศัพท์ -

11 ด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรม 1. ผลผลิตทาง การเกษตรสำคัญ ได้แก่ 1. ผลผลิตทาง การเกษตรสำคัญ ได้แก่ 1. ข้าว 2. ยางพารา 3. ผลไม้ เช่น ทุเรียน กระท้อ น ส้มโชกุน 3. ผลไม้ เช่น ทุเรียน กระท้อ น ส้มโชกุน

12 2. ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ( แม่น้ำ / บึง / คลอง ) 2. ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ( แม่น้ำ / บึง / คลอง ) 1. หนองหารอ่างทอง หมู่ที่ 6 ต. ตอน ประดู่ 2. หนองไม้แก่น หมู่ที่ 3 ต. หาร เทา 3. หนองคล้า หมู่ที่ 1 ต. หารเทา 4. ท่านบปลาบางมวง หมู่ที่ 3 ต. ฝา ละมี 5. ฝายบ้านสะพานช้าง หมู่ที่ 5 ต. หาร เทา 6. ฝายควนนางพิมพ์ หมู่ที่ 5 ต. ฝา ละมี 7. ฝายบ้านพระเกิด หมู่ที่ 4 ต. ฝาละ มี 7. ฝายบ้านพระเกิด หมู่ที่ 4 ต. ฝาละ มี

13 3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. โรงน้ำแข็ง 1 โรง หมู่ที่ 1 ต. ปากพะยูน 1. โรงน้ำแข็ง 1 โรง หมู่ที่ 1 ต. ปากพะยูน

14 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไปทาง ภูมิศาสตร์ อำเภอปากพะยูน. 1. ประวัติความ เป็นมา อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งใน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง คำ ว่า “ ปากพะยูน “ สันนิษฐานว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google