งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน ผลการขึ้นทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน ผลการขึ้นทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน ผลการขึ้นทะเบียน

2

3 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หมายถึง พื้นที่ที่ นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท 1. พื้นที่ป่าไม้ 2. พื้นที่อื่นๆ เช่น ที่สาธารณะ ประโยชน์ ที่เขตทหาร ที่ราชพัสดุ ฯลฯ

4 เกษตรกรพื้นที่ พืชที่ ปลูก พื้นที่ป่า พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ข้อ 4 ในแบบ เช่น พื้นที่สาธารณประโยชน์ รายเดิม พื้นที่ เดิม พืช เดิม ขึ้นทะเบียน ได้ รายใหม่ พื้นที่ ใหม่ พืช ใหม่ ขึ้นทะเบียน ไม่ได้ รับขึ้นทะเบียนได้ แต่ โปรแกรมล็อค จังหวัดทำหนังสือแจ้งกรม เป็นกรณีๆไป ( รายเดิม )+ ครอบครัว ขยาย พื้นที่ เดิม พืช เดิม ขึ้นทะเบียน ไม่ได้ รับขึ้นทะเบียนได้ แต่ โปรแกรมล็อค จังหวัดทำหนังสือแจ้งกรม เป็นกรณีๆไป รายเดิม พื้นที่ เดิม พืช ใหม่ รับขึ้น ทะเบียนได้ แต่โปรแกรม ล็อค รับขึ้นทะเบียนได้ แต่ โปรแกรมล็อค จังหวัดทำหนังสือแจ้งกรม เป็นกรณีๆไป จังหวัดทำ หนังสือแจ้ง เป็นกรณีๆไป แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสาร สิทธิ


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553 กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน กรอบระยะเวลาการ ขึ้นทะเบียน ผลการขึ้นทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google