งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สไลด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง 10 อันดับ อสูรกายใต้ทะเลที่มีอยู่จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความ บันเทิง ได้ศึกษาอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นได้จากสัตว์จำพวกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สไลด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง 10 อันดับ อสูรกายใต้ทะเลที่มีอยู่จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความ บันเทิง ได้ศึกษาอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นได้จากสัตว์จำพวกนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สไลด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง 10 อันดับ อสูรกายใต้ทะเลที่มีอยู่จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความ บันเทิง ได้ศึกษาอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นได้จากสัตว์จำพวกนี้ ได้ รู้จักหน้าตาของอสูรกายใต้ทะเล ทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อเสริม ทักษะการค้นคว้านอกห้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจอีกด้วย

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14  Hello my world.10 อันดับอสูรกายใต้ทะเลที่มีอยู่ จริง. http://www.dek- d.com/board/view.php?id=2220406. http://www.dek- d.com/board/view.php?id=2220406 ( 10 กรกฎาคม 2554)

15


ดาวน์โหลด ppt สไลด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง 10 อันดับ อสูรกายใต้ทะเลที่มีอยู่จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความ บันเทิง ได้ศึกษาอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นได้จากสัตว์จำพวกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google