งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราด ข้อมูล ทั่วไป ตราประจำ จังหวัด อาณา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราด ข้อมูล ทั่วไป ตราประจำ จังหวัด อาณา เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตราด

3

4 ข้อมูล ทั่วไป

5 ตราประจำ จังหวัด

6 อาณา เขต

7 สภาพ ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อน จัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำ ให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือน พ. ย.- ก. พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี. ค.- เม. ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ. ค.- ต. ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม. ต่อปี

8 การปกครอง จังหวัดตราดแบ่ง การปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด

9 ผู้บริหาร นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

10 แหล่งท่องเที่ยว ของ จ. ตราด อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลอง แก้วมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกคลองแก้ว มีทั้งหมด 7 ชั้น ในแต่ละชั้นมีความสวยงาม แตกต่างกันออกไป มีลำธารน้ำ ไหลผ่านจากชั้นบนลงมาสู่ชั้น ล่าง ตลอดสายโดยเฉพาะชั้นที่ 4 ( ลานหินผา ) สามารถมองเห็น ทัศนียภาพของบ่อไร่ นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ นิยมเที่ยวกัน เพียง 4 ชั้น เท่านั้น เนื่องจากเส้นทางเดินไม่ สะดวกและสูงชัน

11 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย มากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่ เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวน มาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียง ของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่ อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะ กูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่ง มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะ ง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่ คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง

12 เกาะกูด แผ่นดินแห่งสุดท้ายในน่านน้ำของไทยทาง ฝั่งทะเลตะวันออก เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดตราดรอง จากเกาะช้างเท่านั้น จากทำเลที่ตั้งของเกาะกูดที่ ห่างจากจังหวัดตราดประมาณ 82 กิโลเมตร และ ห่างจากแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างมาก ตะกอนดินจาก บนฝั่งแผ่มาไม่ถึง สภาพน้ำทะเลใสสะอาดสีมรกต

13 ผู้จัด ทำ ชื่อ นายพจน์ ไชยวิศาล รหัสนิสิต 54070430 สาขา... สุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ คณะ... สาธารณสุขศาสตร์

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตราด ข้อมูล ทั่วไป ตราประจำ จังหวัด อาณา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google