งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าว สลัด ก. กูด. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๓ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าว สลัด ก. กูด. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๓ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าว สลัด ก. กูด

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๓ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ เวลา ๐๙๐๐ ขณะน้ำลง ความสูงน้ำ ๑. ๑ เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๒. ๕ เมตร ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลเรียบ ลมพัดเข้าหาท่าทิศ ๒๗๐ ความเร็ว ๓ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๐๒, ๐๔๕ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด เกาะ กูด แลต ๑๑ องศา ๔๒. ๔๗ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๓๔. ๒๔ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ อ่าวสลัด ก. กูด เกาะ ช้าง เกาะ กูด

5 ๑. เข็ม ๑๘๐ ใช้แหลม อ่าวสลัดเป็น HEAD MARK ๒. เข็ม ๒๓๕ ระยะ ๑, ๒๐๐ หลา หินใต้น้ำเป็นอันตรายต่อ การนำเรือ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

6 แหลมอ่าวสลัด จุดสังเกต องค์พระพุทธประทีปฯ ขณะนำเรือเข็มตั้งตัว ๑๘๐ จากแหลมอ่าวสลัด เสาโทรศัพท์สูง การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

7 เมื่อเฉียดแหลมอ่าวสลัดระยะประมาณ ๔๐๐ หลา เปลี่ยนไปถือเข็ม ๒๓๕ ระยะประมาณ ๑, ๒๐๐ หลา ศาลเสด็จเตี่ย จุดสังเกตองค์พระพุทธประทีปฯ จุดเลี้ยวเพื่อเข้าเทียบ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

8 ขณะนำเรือถึงจุดเลี้ยวก่อนนำเรือเข้าเทียบโดยใช้กราบซ้าย ท่าเทียบเรือ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

9 ท่าเทียบ เรือ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

10 ท่าเรือไม่มียางกันกระแทก และไม่มีพุก สำหรับคล้องเชือก เชือกสำหรับ คล้องเชือก การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

11 ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

12 ๔. ข้อมูลท่าเรือ  เป็นท่าเรือติดกับฝั่ง หน้าท่ายาวประมาณ ๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๒ เมตร  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๒. ๕ เมตร  ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก และไม่มียางกัน กระแทก ( ใช้เชือกคล้อง )

13 ๕. การติดต่อสื่อสาร  วิทยุไม่มี  โทรศัพท์ ผู้ใหญ่นวล๐๘๑ - ๘๖๑๕๒๔๙ อบต. แดง๐๘๙ - ๒๔๑๘๘๔๙

14 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง ไม่มี อื่นๆ บริเวณท่าเรือ มีร้านอาหาร, ร้านขาย ของชำ, ร้านขายผัก และเนื้อ, ร้านขายน้ำดื่ม ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติมได้

15 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด

16 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านขายของชำ ( สามารถจ่าย เสบียงได้ )

17 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร

18 ข้อควรระมัดระวัง - ขณะนำเรือใช้เข็ม ๑๘๐ โดยใช้แหลมอ่าวสลัด เป็น Head Mark ห้ามนำเรือตกขวา เนื่องจากทาง กราบขวามีหินใต้น้ำความลึก ๐. ๗ ม. เป็นอันตรายต่อ การนำเรือ - ในบางครั้งท่าเทียบเรือจะมี เรือประมง หรือเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยว จอดอยู่ ให้ชักหวูดยาว ๑ ครั้ง เพื่อให้สัญญาณให้เรือที่เทียบอยู่เลื่อนเรือให้เรือรบ เข้าเทียบ - ก่อนนำเรือออกจากเทียบ ให้ติดต่อกับเรือประมงที่ เทียบอยู่บริเวณท้ายเรือให้เลื่อนเรือเพื่อความ ปลอดภัยในการออกจากเทียบ - การนำเรือออกจากเทียบ ให้นำเรือถอยหลังให้ พ้นมุมท่าเรือ แล้วจึงกลับลำ ห้ามกลับลำในอ่าวสลัด เนื่องจากกลางอ่าว มีกลุ่มโพงพางและหินใต้น้ำ - ช่วงเดือน ต. ค. – ธ. ค. ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดู มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลมพัดเข้าท่า ค่อนข้างแรง ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังในการนำ เรือเข้า และออกจากเทียบ

19 กลุ่มโพงพางและหินใต้น้ำบริเวณกลางอ่าวสลัด ข้อควรระมัดระวัง

20 ก่อนนำเรือออกจากเทียบ ให้ติดต่อกับ เรือประมงที่เทียบอยู่บริเวณท้ายเรือให้เลื่อน เรือเพื่อความปลอดภัยในการออกจากเทียบ

21 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าว สลัด ก. กูด. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๓ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google