งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด ก.กูด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด ก.กูด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด ก.กูด

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๓ มิ.ย.๕๔
๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๓ มิ.ย.๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม สำรวจ เวลา ๐๙๐๐ ขณะน้ำลง ความสูงน้ำ ๑.๑ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๒.๕ เมตร ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลเรียบ ลมพัดเข้าหาท่าทิศ ๒๗๐ ความเร็ว ๓ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๐๒, ๐๔๕ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด เกาะกูด แลต ๑๑ องศา ๔๒.๔๗ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๓๔.๒๔ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ อ่าวสลัด ก.กูด
เกาะช้าง เกาะกูด

5 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด
๑.เข็ม ๑๘๐ ใช้แหลมอ่าวสลัด เป็นHEAD MARK หินใต้น้ำเป็นอันตรายต่อการนำเรือ ๒.เข็ม ๒๓๕ ระยะ ๑,๒๐๐ หลา

6 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด
แหลมอ่าวสลัด จุดสังเกต องค์พระพุทธประทีปฯ ขณะนำเรือเข็มตั้งตัว ๑๘๐ จากแหลมอ่าวสลัด เสาโทรศัพท์สูง

7 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด
ศาลเสด็จเตี่ย จุดสังเกตองค์พระพุทธประทีปฯ จุดเลี้ยวเพื่อเข้าเทียบ เมื่อเฉียดแหลมอ่าวสลัดระยะประมาณ ๔๐๐ หลา เปลี่ยนไปถือเข็ม ๒๓๕ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ หลา

8 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด
ขณะนำเรือถึงจุดเลี้ยวก่อนนำเรือเข้าเทียบโดยใช้กราบซ้าย

9 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

10 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวสลัด
เชือกสำหรับคล้องเชือก ท่าเรือไม่มียางกันกระแทก และไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก

11 ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด

12 ๔.ข้อมูลท่าเรือ เป็นท่าเรือติดกับฝั่ง หน้าท่ายาวประมาณ ๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๒ เมตร มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก และไม่มียางกันกระแทก (ใช้เชือกคล้อง)

13 ๕.การติดต่อสื่อสาร วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ผู้ใหญ่นวล ๐๘๑-๘๖๑๕๒๔๙
วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ผู้ใหญ่นวล ๐๘๑-๘๖๑๕๒๔๙ อบต.แดง ๐๘๙-๒๔๑๘๘๔๙

14 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี
ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง ไม่มี อื่นๆ บริเวณท่าเรือ มีร้านอาหาร, ร้านขายของชำ, ร้านขายผัก และเนื้อ ,ร้านขายน้ำดื่ม ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติมได้

15 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด

16 ร้านขายของชำ (สามารถจ่ายเสบียงได้)
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านขายของชำ (สามารถจ่ายเสบียงได้)

17 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร

18 ข้อควรระมัดระวัง - ขณะนำเรือใช้เข็ม ๑๘๐ โดยใช้แหลมอ่าวสลัดเป็น Head Mark ห้ามนำเรือตกขวา เนื่องจากทางกราบขวามีหินใต้น้ำความลึก ๐.๗ ม. เป็นอันตรายต่อการนำเรือ - ในบางครั้งท่าเทียบเรือจะมี เรือประมง หรือเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยว จอดอยู่ ให้ชักหวูดยาว ๑ ครั้ง เพื่อให้สัญญาณให้เรือที่เทียบอยู่เลื่อนเรือให้เรือรบเข้าเทียบ - ก่อนนำเรือออกจากเทียบ ให้ติดต่อกับเรือประมงที่เทียบอยู่บริเวณท้ายเรือให้เลื่อนเรือเพื่อความปลอดภัยในการออกจากเทียบ - การนำเรือออกจากเทียบ ให้นำเรือถอยหลังให้พ้นมุมท่าเรือ แล้วจึงกลับลำ ห้ามกลับลำในอ่าวสลัดเนื่องจากกลางอ่าว มีกลุ่มโพงพางและหินใต้น้ำ - ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลมพัดเข้าท่าค่อนข้างแรง ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้า และออกจากเทียบ

19 ข้อควรระมัดระวัง กลุ่มโพงพางและหินใต้น้ำบริเวณกลางอ่าวสลัด

20 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนนำเรือออกจากเทียบ ให้ติดต่อกับเรือประมงที่เทียบอยู่บริเวณท้ายเรือให้เลื่อนเรือเพื่อความปลอดภัยในการออกจากเทียบ

21 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด ก.กูด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google