งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอ สามร้อยยอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอ สามร้อยยอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอ สามร้อยยอด
โครงงาน...เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอ สามร้อยยอด

2 คำนำ งานนำเสนอเรื่องนี้ ใช้ประกอบการเขียนการสอน รายวิชา ง20210
เทคโนโลยีสารสนเทศ3 โปรแกรม powerpoint2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามร้อยยอด ผู้จัดทำหวังว่า คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

3 สารบัญ ถ้ำพระยานคร บึงบัว อุทยานแห่งชาติ เขาแดง ถ้ำแก้ว ข้อมูลอ้างอิง

4 ถ้ำพระยานคร ถ้ำพระยา30 นาที
ถ้ำพระยานคร     ถ้ำพระยา30 นาที ถ้ำพระนคร     ถ้ำพระยานครเป็นถ้ำขนาดใหญ่ในบริเวณแหลมศาลา เพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ ด้านล่างเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ถ้ำพระยานคร ถูกค้นพบกว่า 200 ปีมาแล้ว โดยพระยานครผู้คลองเมืองนครศรีธรรมราชแต่ไม่ทราบนาม ขณะที่ขึ้นฝั่งมาหลบพายุภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีโบราณสถานที่สำคัญคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นพลับพลาจตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2433 พระที่นั่งนี้ใช้เป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบัน สารบัญ 1

5 บึงบัว แหล่งศึกษาธรรมชาติบึงบัว หรือเส้นทางศึกษาพันธุ์ไม้น้ำ เป็น เส้นทางเดินบนสะพานไม้ยกระดับ เพื่อชมธรรมชาติบึงบัว โดยใน เส้นทางจะมีป้าย สื่อความหมายของพืชน้ำ ในทุ่งสามร้อยยอด ซึ่ง เป็นที่ราบลุ่มน้ำจืดท่วมขังตลอดปี เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด อากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับพักผ่อน ในเวลาเช้าและเย็น สามารถ นั่งเรือถ่อชมสภาพธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด สารบัญ 2

6 อุทยานแห่งชาติ สามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเล แห่งแรกของไทย[] ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนเรียงรายตามแนวทิศเหนือ- ใต้ ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และมีเกาะน้อยใหญ่อยู่รวม 6 เกาะ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขา สามร้อยยอดภูมิประเทศเป็นแบบเขาหินปูนที่ผ่านการสึกกร่อนมาเป็นเวลานานได้ก่อให้เกิดถ้ำ ขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทั้งถ้ำพระยานคร ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร ซึ่งล้วนมีหินงอกหินย้อยงดงาม โดยเฉพาะถ้ำพระยานครนั้นมีเพดานถ้ำทะลุเป็นปล่องใหญ่ ปล่อยให้ลำแสงสาดลงมาต้อง “พระที่ นั่งคูหาคฤหาสน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งอันวิจิตรงดงามที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อุทยานแห่งชาติเขา สามร้อยยอดมีลักษณะโดดเด่นถึง 3 ประการ คือ ตอนกลางเป็นเทือกเขาหินปูนสูงชัน ด้านตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นทุ่งตะกาดที่ติดต่อกับหาดโคลนปนทรายลงไป จดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของภูมิประเทศนี้เองที่เป็นตัวกำหนดความหลากหลายของสรรพ ชีวิต กล่าวคือพื้นที่ภูเขาหินปูนได้เป็นแหล่งรวมของพืชพรรณหายากต่างๆ เช่น จันทน์ผา โพเขา ปรง เขา สลัดได ฯลฯ อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา สัตว์สงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนในที่ราบ ลุ่มน้ำท่วมขังด้านตะวันตกที่เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยยอด” นั้นเป็นแหล่งรวมของพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้น้ำ และเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำอีกกว่า 316 ชนิด[3] 3 สารบัญ

7 เขาแดง อยู่บนเขาแดงไม่ห่างจากที่ทำการอุทยานมากนัก
ต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 เมตร จุดที่สามารถชมจุดชมวิว รอบๆๆเขาแดงมีคลองอยู่รอบๆๆ 4 สารบัญ

8 ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ภายในถ้ำจะมืดมิด สนิท ต้องใช้ไฟ ฉาย ชุดละ40 บาท ในถ้ำแก้วมีอาหารขาย 5 สารบัญ

9 ข้อมูลอ้างอิง www.thai-tour.com
4 สารบัญ

10 ด.ญ. สุวพัชร เปียผ่อง เลขที่32 ด.ญ. ดวงฤทัย ชูเชิด เลขที่ 21
ผู้จัดทำ ด.ญ. สุวพัชร เปียผ่อง เลขที่32 ด.ญ. ดวงฤทัย ชูเชิด เลขที่ 21 ม.2/5 5


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอ สามร้อยยอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google