งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอเรื่องนี้ ใช้ประกอบการเขียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม powerpoint2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามร้อยยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอเรื่องนี้ ใช้ประกอบการเขียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม powerpoint2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามร้อยยอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานนำเสนอเรื่องนี้ ใช้ประกอบการเขียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม powerpoint2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามร้อยยอด ผู้จัดทำหวังว่า คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

3

4 1 1 สารบัญ ถ้ำพระยานคร ถ้ำพระยา 30 นาที ถ้ำพระยานครเป็นถ้ำขนาด ใหญ่ในบริเวณแหลมศาลา เพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่าง ลอดเข้ามาได้ ด้านล่างเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ถ้ำพระ ยานคร ถูกค้นพบกว่า 200 ปี มาแล้ว โดยพระยานครผู้คลอง เมืองนครศรีธรรมราชแต่ไม่ ทราบนาม ขณะที่ขึ้นฝั่งมาหลบ พายุภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีโบราณสถานที่ สำคัญคือพระที่นั่งคูหา คฤหาสน์ เป็นพลับพลาจตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ. ศ.2433 พระที่นั่งนี้ใช้เป็น ตราประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบัน

5  แหล่งศึกษาธรรมชาติบึงบัว หรือเส้นทาง ศึกษาพันธุ์ไม้น้ำ เป็นเส้นทางเดินบนสะพาน ไม้ยกระดับ เพื่อชมธรรมชาติบึงบัว โดยใน เส้นทางจะมีป้าย สื่อความหมายของพืชน้ำ ในทุ่งสามร้อยยอด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ำจืดท่วม ขังตลอดปี เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด อากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับพักผ่อน ใน เวลาเช้าและเย็น สามารถนั่งเรือถ่อชมสภาพ ธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด สารบัญ 2

6  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภท ชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย [] ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนเรียงรายตามแนวทิศ เหนือ - ใต้ ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และมีเกาะน้อยใหญ่อยู่รวม 6 เกาะ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดภูมิประเทศเป็น แบบเขาหินปูนที่ผ่านการสึกกร่อนมาเป็นเวลานานได้ก่อให้เกิดถ้ำ ขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทั้งถ้ำพระยานคร ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร ซึ่งล้วนมีหินงอกหินย้อยงดงาม โดยเฉพาะถ้ำพระยานครนั้นมี เพดานถ้ำทะลุเป็นปล่องใหญ่ ปล่อยให้ลำแสงสาดลงมาต้อง “ พระ ที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งอันวิจิตรงดงามที่สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีลักษณะโดด เด่นถึง 3 ประการ คือ ตอนกลางเป็นเทือกเขาหินปูนสูงชัน ด้าน ตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นทุ่ง ตะกาดที่ติดต่อกับหาดโคลนปนทรายลงไปจดชายฝั่งทะเล ความ หลากหลายของภูมิประเทศนี้เองที่เป็นตัวกำหนดความหลากหลาย ของสรรพชีวิต กล่าวคือพื้นที่ภูเขาหินปูนได้เป็นแหล่งรวมของพืช พรรณหายากต่างๆ เช่น จันทน์ผา โพเขา ปรงเขา สลัดได ฯลฯ อีก ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา สัตว์สงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนในที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังด้านตะวันตกที่เรียกว่า “ ทุ่งสามร้อยยอด ” นั้นเป็นแหล่งรวมของพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้น้ำ และเป็นแหล่งอาศัยของ นกน้ำอีกกว่า 316 ชนิด [3] [3] สารบัญ 3

7  อยู่บนเขาแดงไม่ห่างจากที่ทำการ อุทยานมากนัก  ต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 เมตร  จุดที่สามารถชมจุดชมวิว  รอบๆๆเขาแดงมีคลองอยู่รอบๆๆ สารบั ญ 4

8 ถ้ำแก้ว ภายในถ้ำจะมืดมิด สนิท ต้องใช้ไฟฉาย ชุดละ 40 บาท ในถ้ำแก้วมีอาหารขาย สารบัญ 5

9 4 4

10 5 5


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอเรื่องนี้ ใช้ประกอบการเขียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม powerpoint2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามร้อยยอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google