งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานด้าน ทรัพยากรน้ำ. การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง WIND การระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานด้าน ทรัพยากรน้ำ. การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง WIND การระเหย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานด้าน ทรัพยากรน้ำ

2 การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง WIND การระเหย

3 ลักษณะ ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยขึ้นอยู่กับ อิทธิพลของลมมรสุม ร่องมรสุม และลมพายุ หมุนที่พัดผ่าน  ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้  ร่องมรสุมหรือร่องความ กดอากาศต่ำ  ลมพายุหมุน

4 วัฏจักรของน้ำ คือ การเกิดและการหมุนเวียนของ น้ำในโลก เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำ ติดต่อกันจากอากาศมายังพื้นดิน เคลื่อนที่ลงสู่ทะเล และเคลื่อนที่กลับสู่ อากาศอีกครั้ง กระบวนการเคลื่อนที่ของ น้ำดังกล่าว สามารถแยกได้เป็น 4 ช่วง 1) การระเหยเป็นไอ 2) การตกลงมายังพื้นโลก 3) การซึมลงสู่พื้นดิน 4) การเกิดน้ำท่า

5 วัฏจักรของน้ำคืออะไร

6 กระบวนการเกิดน้ำท่า กระบวนการเกิดน้ำท่าประกอบ ไปด้วย 1) ฝนที่ตกลงในลำน้ำโดยตรง 2) น้ำผิวดิน 3) น้ำใต้ผิวดิน 4) น้ำใต้ดิน

7 น้ำฝน ( น้ำจากอากาศ ) การระเหย การคายน้ำของพืช น้ำท่าผิวดิน การซึมลงดิน น้ำบาดาล ระดับน้ำใต้ดิน น้ำที่ไหลใต้ดิน น้ำไหล คืนสู่ผิวดิน น้ำใต้ดินไหลคืนสู่ผิว ดิน ชั้นที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ชั้นที่ยังไม่อิ่มตัว น้ำท่ามาจาก ไหน

8

9 ขอบเขตลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำคือ อะไร

10 ลุ่มน้ำ (Watershed) พื้นที่ทั้งหมดซึ่งน้ำท่าผิวดิน (surface runoff) เกิดจาก ฝนที่ตกลงบนพื้นที่นี้ จะไหลลงสู่จุดออก (outlet) พื้นที่ทั้งหมดซึ่งน้ำท่าผิวดิน (surface runoff) เกิดจาก ฝนที่ตกลงบนพื้นที่นี้ จะไหลลงสู่จุดออก (outlet) ลุ่มน้ำของแม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำใดๆ คือ พื้นที่ ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น้ำจะไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำ นั้นๆ สันปันน้ำ (drainage divide) สันปันน้ำ (drainage divide) เส้นที่มีความชัดเจนทางด้าน ภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่งการระบายน้ำของ พื้นที่ จุดออก (Outlet) จุดออก (Outlet) ตำแหน่งบนเส้นทางการไหล ซึ่งเป็นจุดรวมการระบายน้ำ ของพื้นที่

11 ลุ่มน้ำ

12 ขอบเขตลุ่มน้ำ

13 ขอบเขตลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานด้าน ทรัพยากรน้ำ. การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง WIND การระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google