งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ

2 การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม
การเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลม การระเหย ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง อุณหภูมิสูง WIND อุณหภูมิต่ำ

3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ร่องมรสุม และลมพายุหมุนที่พัดผ่าน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ ลมพายุหมุน

4 วัฏจักรของน้ำ คือ การเกิดและการหมุนเวียนของน้ำในโลก เป็นการเคลื่อนที่ของน้ำติดต่อกันจากอากาศมายังพื้นดิน เคลื่อนที่ลงสู่ทะเล และเคลื่อนที่กลับสู่อากาศอีกครั้ง กระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำดังกล่าว สามารถแยกได้เป็น 4 ช่วง 1) การระเหยเป็นไอ 2) การตกลงมายังพื้นโลก 3) การซึมลงสู่พื้นดิน 4) การเกิดน้ำท่า

5 วัฏจักรของน้ำคืออะไร

6 กระบวนการเกิดน้ำท่า กระบวนการเกิดน้ำท่าประกอบไปด้วย
1) ฝนที่ตกลงในลำน้ำโดยตรง 2) น้ำผิวดิน 3) น้ำใต้ผิวดิน 4) น้ำใต้ดิน

7 น้ำท่ามาจากไหน น้ำฝน (น้ำจากอากาศ) การระเหย การคายน้ำของพืช
น้ำท่าผิวดิน การซึมลงดิน ชั้นที่ยังไม่อิ่มตัว น้ำท่าผิวดิน น้ำที่ไหลใต้ดิน ระดับน้ำใต้ดิน น้ำไหล คืนสู่ผิวดิน น้ำใต้ดินไหลคืนสู่ผิวดิน ชั้นที่อิ่มตัวด้วยน้ำ น้ำบาดาล

8

9 ลุ่มน้ำคืออะไร ขอบเขตลุ่มน้ำ

10 ลุ่มน้ำ (Watershed) พื้นที่ทั้งหมดซึ่งน้ำท่าผิวดิน (surface runoff) เกิดจากฝนที่ตกลงบนพื้นที่นี้ จะไหลลงสู่จุดออก (outlet) ลุ่มน้ำของแม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำใดๆ คือ พื้นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น้ำจะไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำนั้นๆ สันปันน้ำ (drainage divide) เส้นที่มีความชัดเจนทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่งการระบายน้ำของพื้นที่ จุดออก (Outlet) ตำแหน่งบนเส้นทางการไหล ซึ่งเป็นจุดรวมการระบายน้ำของพื้นที่

11 ลุ่มน้ำ

12 ขอบเขตลุ่มน้ำ

13 ขอบเขตลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google