งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาว สุวัจนี เข้าเมือง รหัส 56070353 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาว สุวัจนี เข้าเมือง รหัส 56070353 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ นางสาว สุวัจนี เข้าเมือง รหัส 56070353 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

3 วัดสวนดอก ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4 วัดสวนดอก วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยาน ของกษัตริย์ลาน นาไทย สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่

5 สวนสัตว์ เชียงใหม่

6 สวนสัตว์อยู่ใกล้กับสวนรุกขชาติ เป็นสวนสัตว์ ขนาดใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณ กว้างขวาง มีบรรยากาศร่มรื่น และมีสัตว์อยู่มากมาย หลายชนิด ทั้งที่อยู่ในเมืองไทย และนำมาจาก ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่เป็นสวนนก ซึ่งมีทั้งนกในท้องถิ่นและนกต่างประเทศ กว่า 2,000 ชนิด

7 พระตำหนักภูพิงค์ ราชนิเวศน์

8 พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความสูง จากระดับน้ำทะเล 1,373.197 เมตร ในเนื้อที่โดยรอบ พระตำหนักประมาณ 400 ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ 200 ไร่ คำว่า “ ดอยบวกห้า ” เป็นชื่อเรียก ตาม คำพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน้ำ ห้าหมายถึงต้นหว้า หมายความว่า ที่ยอดดอยแห่งนี้มี หนองน้ำอุดมไปด้วยต้นหว้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ หนองน้ำนั้น

9 ดอยสุเทพ

10 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอ แม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทาง ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญ ทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ ประมาณ 262.50 ตารางกม. หรือ 163,162.50 ไร่

11 เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี

12 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย สุเทพ - ปุย ในเขตตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พื้นที่ 819 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ประกอบด้วย ป่าเบญจ พรรณ และป่าเต็งรัง ที่บางส่วนยังสมบูรณ์ และมีการอนุรักษ์ ไว้เป็นอย่างดี

13 สวนรุกขชาติ น้ำตกห้วยแก้ว

14 เป็นน้ำตกเล็ก ๆ สูงประมาณ 10 ม. อยู่ห่าง จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 6 กม. น้ำตกห้วยแก้วมี น้ำไหลตลอดปี รอบ ๆ บริเวณก็สวยงามด้วยทิวทัศน์ และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ นอกจากนั้นยังมีที่พักผ่อน นำ อาหารไปนั่งรับประทานกันที่ ผาเงิบและวังบัวบาน อัน เป็นสุสานแห่งความรัก ของสาวบัวบานผู้ถือรักเป็น สรณะ

15 เอกสารอ้างอิง http://www.thai-tour.com จากเว็บไซต์ http://www.thai-tour.com


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาว สุวัจนี เข้าเมือง รหัส 56070353 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google