งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤดูฝน... วันเวลาอัน ชุ่มฉ่ำที่พร่างพราวไป ด้วยหยาดน้ำแห่งชีวิต ผืนป่าที่เคยเหือดหาย ด้วยสายธาร ในช่วงเวลาที่เขียวขจีไป ด้วยไม้ป่าสารพัดชนิด พากันผลิใบให้ร่มเงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤดูฝน... วันเวลาอัน ชุ่มฉ่ำที่พร่างพราวไป ด้วยหยาดน้ำแห่งชีวิต ผืนป่าที่เคยเหือดหาย ด้วยสายธาร ในช่วงเวลาที่เขียวขจีไป ด้วยไม้ป่าสารพัดชนิด พากันผลิใบให้ร่มเงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฤดูฝน... วันเวลาอัน ชุ่มฉ่ำที่พร่างพราวไป ด้วยหยาดน้ำแห่งชีวิต ผืนป่าที่เคยเหือดหาย ด้วยสายธาร ในช่วงเวลาที่เขียวขจีไป ด้วยไม้ป่าสารพัดชนิด พากันผลิใบให้ร่มเงา แก่สรรพชีวิตได้อยู่ อาศัย ตลอดจนเป็น แหล่งอาหารอันอุดม สมบูรณ์

3 น้ำตกแก่งโสภา จ. พิษณุโลก

4 จากชื่อเดิมคือ " น้ำตกตาดฆ้องโยง " มาสู่ชื่อใหม่ " น้ำตกวชิรธาร " ความงามของน้ำตกสายนี้ยังไม่ เคยเหือดหายไปจากผืนป่าดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

5 น้ำตกสายรุ้ง ความงามท่ามกลางหมู่มอสเขียวขจี อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ. สุโขทัย

6 น้ำตกขุนพอง จ. เลย ที่สุดแห่งความ งามของสายน้ำตกบน ภูกระดึง โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ใบ เมเมิลเปลี่ยนสี

7 ด้วยความสูงไม่น้อยกว่า 2 00-300 เมตร จาก หน้าผาเบื้องบนสู่ หุบน้ำตกเบื้องล่าง น้ำตกแม่สุริน จ. แม่ฮ่องสอน ยังเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

8 ( รูป ) น้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ในมุมมองทางอากาศที่เห็นสายน้ำทั้งสาย ทิ้งตัวลงมาตามหน้าผาสูงไม่น้อยกว่า 300 เมตร ท่ามกลางป่าดงดิบสีเขียว

9 www.skn.ac.th/skn42/nation87/washiratan.htm www.skn.ac.th/skn42/nation87/sairung.htm www.skn.ac.th/skn42/nation87/kunpong.htm www.skn.ac.th/skn42/nation87/surint.htm www.skn.ac.th/skn42/nation87/hellsai.htm

10 1. เด็กหญิง สุพรรษา บุญศรีสมบัติ ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 38 2. เด็กหญิง ปิยะดา จำปาน้อย ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 26 3. เด็กชาย ศักดิ์ดา กองหนู ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 12 4. เด็กชาย พรชัย สุนทร ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 8 5. เด็กชาย เบญจา แสงอรุณ ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 6


ดาวน์โหลด ppt ฤดูฝน... วันเวลาอัน ชุ่มฉ่ำที่พร่างพราวไป ด้วยหยาดน้ำแห่งชีวิต ผืนป่าที่เคยเหือดหาย ด้วยสายธาร ในช่วงเวลาที่เขียวขจีไป ด้วยไม้ป่าสารพัดชนิด พากันผลิใบให้ร่มเงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google