งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 " โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ "  ประเภทเฉพาะของไวรัส (retrovirus)  เอชไอวีบุกรุกเซลล์ทีช่วยเหลือในการทำซ้ำตัวเอง  การรักษาไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " " โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ "  ประเภทเฉพาะของไวรัส (retrovirus)  เอชไอวีบุกรุกเซลล์ทีช่วยเหลือในการทำซ้ำตัวเอง  การรักษาไม่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  " โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ "  ประเภทเฉพาะของไวรัส (retrovirus)  เอชไอวีบุกรุกเซลล์ทีช่วยเหลือในการทำซ้ำตัวเอง  การรักษาไม่มี

4  โรคเอชไอวีที่ได้มา  เอชไอวีเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์  โรคข้อ จำกัด ของความสามารถของร่างกายในการต่อสู้ กับการติดเชื้อ  คนที่มีโรคเอดส์ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอมาก  การรักษาไม่มี

5 ขั้นที่ 1 -- ประถมศึกษา  ระยะสั้นการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ -- เกิดขึ้น 1-6 สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อ  อาการที่ไม่ทั้งหมด  คนที่ติดเชื้อสามารถติดเชื้อคนอื่น ๆ

6 ขั้นที่ 2 -- ไม่แสดงอาการ  เวลาเฉลี่ยของสิบปี  ขั้นตอนนี้เป็นอิสระจากอาการ  อาจจะมีต่อมบวม  The ระดับของเอชไอวีในเลือดลดลงถึงระดับที่ต่ำมาก  แอนติบอดีเอชไอวีจะมีการตรวจพบในเลือด

7 อาการ -- ระยะที่ 3  The symptoms are mild มีอาการอ่อน  The immune system deteriorates ระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายเสื่อม  emergence of opportunistic infections and cancers การเกิดขึ้นของการติดเชื้อฉวยโอกาสและมะเร็ง

8 ขั้นที่ 4 เอชไอวีเอดส์  The immune system weakens ระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายอ่อนแอลง  กลายเป็นความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นนำไปสู่การ วินิจฉัยโรคเอดส์

9 Bacterial แบคทีเรีย ◦ Tuberculosis วัณโรค (TB) ◦ Strep pneumonia โรคปอดบวม Strep Viral ◦ Kaposi Sarcoma Kaposi sarcoma ◦ Herpes เริม ◦ Influenza (flu) Influenza ( ไข้หวัดใหญ่ )

10  เหมือนกาฝาก ◦ Pneumocystis carinii Pneumocystis carinii  Fungal เชื้อรา ◦ Candida Candida ◦ Cryptococcus Cryptococcus

11 ผ่านร่างกายของไหล  Blood products ผลิตภัณฑ์ของเลือด  Semen น้ำอสุจิ  Vaginal fluids ของเหลวในช่องคลอด  Breast Milk เต้านม

12 ผ่านการใช้ยา IV  Sharing Needles เข็มที่ใช้ร่วมกัน ◦ Without sterilization โดยไม่ต้องฆ่าเชื้อ  Increases the chances of contracting HIV เพิ่ม โอกาสของการทำสัญญาเอชไอวี

13 Through Sex ผ่านทางเพศ  Intercourse (penile penetration into the vagina) สนธิ ( เจาะอวัยวะเพศชายเข้าไปในช่องคลอด )  Oral ทางปาก  Anal ทางทวารหนัก  Digital Sex เพศดิจิตอล

14 จากแม่สู่ Baby  Before Birth ก่อนคลอด  During Birth ในระหว่างการเกิด  Postpartum Postpartum ◦ After the birth หลังคลอด

15  ถุงยางอนามัยใช้ ( หญิงหรือชาย ) ทุกครั้งที่คุณมี เพศสัมพันธ์ ( ช่องคลอดหรือทวารหนัก )  มักจะใช้น้ำยางหรือถุงยางยูรีเทน ( ไม่ใส่ถุงยางอนามัยผิว ธรรมชาติ )  มักจะใช้น้ำยางข้นเป็นอุปสรรคในระหว่างเพศในช่องปาก

16  ตรวจสอบให้แน่ใจแพคเกจที่ยังไม่หมดอายุ  ตรวจสอบให้แน่ใจในการตรวจสอบแพคเกจสำหรับความ เสียหาย  ไม่ได้เปิดแพคเกจที่มีฟันของคุณสำหรับความเสี่ยงจาก การฉีกขาด  ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยมากกว่าหนึ่งครั้ง  ใช้น้ำตามมากกว่าน้ำมันจากถุงยางอนามัย

17 จัดทำโดย 54520571 นายวุฒิชัย บุตรรัตน์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 201


ดาวน์โหลด ppt  " โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ "  ประเภทเฉพาะของไวรัส (retrovirus)  เอชไอวีบุกรุกเซลล์ทีช่วยเหลือในการทำซ้ำตัวเอง  การรักษาไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google