งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ปรสิตเซลล์เดียวที่ยังจัด แบ่งกลุ่มไม่แน่นอน เนื่องจากมี รูปร่างคล้ายราจำพวก ยีสต์ แต่ เมื่อศึกษาโครงสร้างแล้วคล้าย amoeba - ได้แก่ Blastocystis hominis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ปรสิตเซลล์เดียวที่ยังจัด แบ่งกลุ่มไม่แน่นอน เนื่องจากมี รูปร่างคล้ายราจำพวก ยีสต์ แต่ เมื่อศึกษาโครงสร้างแล้วคล้าย amoeba - ได้แก่ Blastocystis hominis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ปรสิตเซลล์เดียวที่ยังจัด แบ่งกลุ่มไม่แน่นอน เนื่องจากมี รูปร่างคล้ายราจำพวก ยีสต์ แต่ เมื่อศึกษาโครงสร้างแล้วคล้าย amoeba - ได้แก่ Blastocystis hominis Pneumocystis carinii - จัดเป็นพวก Opportunistic parasite Other Protozoa

3 - เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ใน ลำไส้ใหญ่ของคน - จัดอยู่ใน Phylum Sarcodina เนื่องจากพบว่า คล้าย amoeba - ทำให้เกิดอาการท้องร่วงใน คนไข้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง - รูปร่าง มี 3 แบบ คือ Blastocystis hominis

4 1. Vaculated form พบได้ บ่อยในอุจจาระ รูปร่างกลม ขนาดประมาณ 8 – 20  m มี ช่องกลวงเบียดนิวเคลียส ( 1- 4 nuclei ) 2. Amoeba form พบบ้างใน อุจจาระ รูปร่างคล้าย amoeba ( 1-2 nuclei) 3. Granular form ไม่ค่อย พบในอุจจาระ มักพบในอาหาร เพาะเลี้ยง ลักษณะกลม มี granule อยู่ภายใน

5 - เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในถุง ลมในปอด - มีโครงสร้างคล้าย amoeba และเชื้อรา - รูปร่าง Trophozoite ( ขนาด 1-5 um) ลักษณะเป็น ovoid shape Cyst ( ขนาด 3.5 – 7 um) มี 4-8 nuclei Pneumocystis carinii

6 - ก่อโรคในถุงลมและปอด ( โรคปอดบวม ชนิด Interstitial plasma cell pneumonia ) - เป็นโรคที่เกิดเฉพาะกับกลุ่ม คน ต่อไปนี้ 1. เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กขาดอาหาร อ่อนแอ อยู่ ในแหล่งแออัด 2. ผู้ป่วยรักษามะเร็ง 3. ผู้ป่วยเอดส์


ดาวน์โหลด ppt - ปรสิตเซลล์เดียวที่ยังจัด แบ่งกลุ่มไม่แน่นอน เนื่องจากมี รูปร่างคล้ายราจำพวก ยีสต์ แต่ เมื่อศึกษาโครงสร้างแล้วคล้าย amoeba - ได้แก่ Blastocystis hominis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google