งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Other Protozoa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Other Protozoa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Other Protozoa

2 ได้แก่ Blastocystis hominis Pneumocystis carinii
Other Protozoa ปรสิตเซลล์เดียวที่ยังจัดแบ่งกลุ่มไม่แน่นอน เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายราจำพวก ยีสต์ แต่เมื่อศึกษาโครงสร้างแล้วคล้าย amoeba ได้แก่ Blastocystis hominis Pneumocystis carinii จัดเป็นพวก Opportunistic parasite

3 เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน
Blastocystis hominis เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน จัดอยู่ใน Phylum Sarcodina เนื่องจากพบว่าคล้าย amoeba ทำให้เกิดอาการท้องร่วงในคนไข้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รูปร่าง มี 3 แบบ คือ

4 1. Vaculated form พบได้บ่อยในอุจจาระ รูปร่างกลม ขนาดประมาณ 8 – 20 m มีช่องกลวงเบียดนิวเคลียส ( 1-4 nuclei ) 2. Amoeba form พบบ้างในอุจจาระ รูปร่างคล้าย amoeba ( 1-2 nuclei) 3. Granular form ไม่ค่อยพบในอุจจาระ มักพบในอาหารเพาะเลี้ยง ลักษณะกลม มี granule อยู่ภายใน

5 เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในถุงลมในปอด มีโครงสร้างคล้าย amoeba และเชื้อรา
Pneumocystis carinii เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในถุงลมในปอด มีโครงสร้างคล้าย amoeba และเชื้อรา รูปร่าง Trophozoite (ขนาด 1-5 um) ลักษณะเป็น ovoid shape Cyst (ขนาด 3.5 – 7 um) มี 4-8 nuclei

6 ก่อโรคในถุงลมและปอด ( โรคปอดบวม ชนิด Interstitial plasma cell pneumonia )
เป็นโรคที่เกิดเฉพาะกับกลุ่มคน ต่อไปนี้ 1. เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กขาดอาหาร อ่อนแอ อยู่ในแหล่งแออัด 2. ผู้ป่วยรักษามะเร็ง 3. ผู้ป่วยเอดส์


ดาวน์โหลด ppt Other Protozoa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google