งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยบูรพา ( อังกฤษ : Burapha University) เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัด ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยบูรพา ( อังกฤษ : Burapha University) เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัด ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มหาวิทยาลัยบูรพา ( อังกฤษ : Burapha University) เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัด ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ. ศ. 2498 โดยเป็นวิทยา เขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ในปัจจุบัน ) โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลา ต่อมา ด้วยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่เรียกว่า " แปดกรกฎ " ของทุกปีจึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย อังกฤษ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตำบลแสนสุข จังหวัด ชลบุรี8 กรกฎาคม พ. ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยก วิทยฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยเอกเทศด้วยผลการ ประกาศใช้ " พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ. ศ. 2533" ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ. ศ. 2533 ปัจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น วิทยฐานะ29 กรกฎาคม พ. ศ. 2533วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์

3 วิทยาลัย ขงจื๊อ

4 สนามเด็กเล่น

5 สระว่ายน้ำ

6 วิทยาลัยมนุษยศาสตร์

7 QS2 อาคารการเรียนการสอน

8 เข้าประตู

9 ออก ประตู

10


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยบูรพา ( อังกฤษ : Burapha University) เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัด ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google