งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาหาวิทยลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาหาวิทยลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาหาวิทยลัยบูรพา

2 มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Burapha University) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่เรียกว่า "แปดกรกฎ" ของทุกปีจึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยเอกเทศด้วยผลการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ ปัจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

3 วิทยาลัย ขงจื๊อ

4 สนามเด็กเล่น

5 สระว่ายน้ำ

6 วิทยาลัยมนุษยศาสตร์

7 QS2 อาคารการเรียนการสอน

8 เข้าประตู

9 ออก ประตู

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาหาวิทยลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google