งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน BY.. ไอ้ลิงเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน BY.. ไอ้ลิงเผือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน BY.. ไอ้ลิงเผือก

2 แนะนำตัว ชื่อ นางสาว ปุณณดา นามสกุล ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น ผึ้ง เกิดวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2533

3 อายุ 20 ปี หมู่โลหิต โอ ที่อยู่ 287 หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัด สงขลา

4 การศึกษา ระดับอนุบาลศึกษา ◦ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ◦ โรงเรียนบ้านนาทวี ระดับมัธยมศึกษา ◦ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระดับอุดมศึกษา ◦ กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน คณะวนศาสตร์

5 มีพี่น้อง 3 คน 1. นาย ยุวชิต ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น เพ้ง 2. นางสาว ปุณณดา ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น ผึ้ง 3. เด็กหญิง ทัศนีย์ ชาญชัยชูจิต ชื่อเล่น จิลลี่

6


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน BY.. ไอ้ลิงเผือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google