งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของ ชุมชนอย่างเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของ ชุมชนอย่างเป็นธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของ ชุมชนอย่างเป็นธรรม

2 จรรยาบรรณต่อตนเอง การตรงต่อ เวลา

3 บทนำ การตรงต่อเวลา เป็นหัวใจของสังคมทุกๆสังคม เราสามารถทำได้โดยการที่เรารู้จักแบ่งเวลาให้ เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ เป็นการจัดระเบียบให้กับ ชีวิต สำหรับในการทำงานและส่งงานให้ตรงตาม กำหนด รวมถึงหากนัดหมายต่างๆ ควรที่จะเผื่อเวลาใน การเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลาสักเล็กน้อย เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบรวมถึงมีเวลาเตรียมความพร้อม ให้กับตนเอง และจะช่วยให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีความกระตือรือร้น เป็นคนมีวินัย สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเป็น ระเบียบ จึงทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มี ความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงเป็นคนน่าเชื่อถือ และ ผู้อื่นให้ความไว้วางใจแก่เรา

4 สถานการณ์ การมาเรียน สาย

5 สถาน การณ์ การมาเรียนสายของนักศึกษาเป็น ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไม่ว่า จะเป็นระดับใดก็ตาม ปัญหาการมา เรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจาก พฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้าเรียน สายสาเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจาก ปัจจัยที่หลากหลาย จากการสอบถาม คนใกล้ตัวของข้าพเจ้า มีปัจจัยในการ เข้าเรียนสาย ดังนี้

6 สถานการ ณ์ ( ต่อ ) - ตื่นสาย - นอนดึก - หอพักไกล - รถติด - ทำการบ้านไม่เสร็จ - วิชาที่เรียนอาจารย์ไม่เช็คชื่อ ฯลฯ

7 นาย ก. มักจะมาเรียนสายเสมอ ใน วิชาที่เขาไม่ชอบ วิชาที่มีเรียนช่วงเช้า และวิชาที่อาจารย์ไม่ทำการเช็คชื่อ จึง ทำให้เขามีผลการเรียนของเขาไม่ค่อย ดีนัก ส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนเขามักจะ กลับมานอนหลับพักผ่อนที่หอ และตื่น ขึ้นมาในช่วงหัวค่ำ ทำให้เขาไม่ สามารถที่จะนอนหลับต่อได้อีก เขาจึง ต้องหากิจกรรมทำ เช่น การอ่าน หนังสือ การเล่นเกม การเล่น อินเตอร์เน็ต การคุยโทรศัพท์ เป็นต้น เขามักจะเป็นแบบนี้เสมอ และจะหลับ อีกครั้งตอนช่วงเช้ามืด ถ้าวันไหนใน ตอนเช้าที่เขามีเรียน เขามักจะตื่นไม่ ทันเวลาเรียน จึงทำให้ต้องเข้าเรียน สาย สถานการ ณ์ ( ต่อ )

8 และถ้าวันไหนมีเรียนวิชาที่เขาไม่ชอบ เขาก็จะมาเรียนไม่ตรงเวลาเช่นกัน ส่วน วิชาบางวิชาที่อาจารย์ไม่มีการเช็คชื่อ นั้น เขาก็จะไม่เข้าเรียนเลย เขาทำเช่นนี้ จนติดเป็นนิสัย นาย ก. พยายามที่จะ หาทางแก้ไขเพื่อในอนาคต ถ้าเขามี โอกาสที่ดีๆในด้านการงาน อาจทำให้ เขา พลาดโอกาสในการทำงานหรือ โอกาสดีๆต่างในชีวิตของเขา แต่เขาใช้ ชีวิตกับการที่ไม่ตรงต่อเวลาแบบนี้มา เป็นเวลานานแล้ว เขาจึงต้องใช้ เวลานานกว่าที่จะปรับตัวได้ สถานการ ณ์ ( ต่อ )

9 จุดอ่อนของ สถานการณ์ การขาดความรับผิดชอบของนาย ก. ในการเข้าเรียน ในแต่ละวัน

10 มีปัญหาในการบริหารจัดการเวลา หรือการแบ่งเวลา จุดอ่อนของ สถานการณ์ ( ต่อ )

11 นาย ก. ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการวางแผน ล่วงหน้า นาย ก. ความกระตือรือร้น ในการเรียน นาย ก. ไม่ให้ความสำคัญ และการใส่ ใจต่อหน้าที่ของตนเอง จุดอ่อนของ สถานการณ์ ( ต่อ )

12 นาย ก. ไม่มีการบริหารเวลา หรือแบ่ง เวลาให้ถูกต้อง นาย ก. ไม่ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง ขาดความรับผิดชอบ นาย ก. ขาดความเกรงใจต่อครู อาจารย์ สาเหตุสถานการณ์

13 นาย ก. ควรรู้จักบริหาร และแบ่งเวลา ให้เป็น นาย ก. ควรวางแผนชีวิตของตนเอง ในแต่ละวัน จัดทำตารางเวลา นาย ก. ควรมีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ของตนเองและตระหนักถึง สาเหตุต่างๆและผล ของการกระทำ ของตน นาย ก. ควรที่จะ ปรึกษาปัญหาของ ตนเองกับครู อาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี แนวทางแก้ไข

14 เอกสารอ้างอิง หัวข้อการ ช่วยเหลือเกื้อกูล  http://www.dek- d.com/board/view.php?id=1161432 http://www.dek- d.com/board/view.php?id=1161432  http://www.kamsondeedee.com/main/2009-07-31- 07-07-02/435--11- http://www.kamsondeedee.com/main/2009-07-31- 07-07-02/435--11-  https://sites.google.com/site/bunloesjulakiert/khu nthrrm/02bthnakartrngtxwela https://sites.google.com/site/bunloesjulakiert/khu nthrrm/02bthnakartrngtxwela

15 จัดทำโดย นางสาวจิตติมาศ แย้มสุคนธ์ รหัสนิสิต 54070116 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของ ชุมชนอย่างเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google