งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Stamp Microcontroller

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Stamp Microcontroller"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Stamp Microcontroller

2

3 What is a BASIC Stamp microcontroller?
A BASIC Stamp microcontroller is a single-board computer that runs the PBASIC language interpreter in it's microcontroller. The developer's code is stored in an EEPROM, which can also be used for data storage. The PBASIC language has easy-to-use commands for basic I/O, like turning devices on or off, interfacing with sensors, etc. More advanced commands let the BASIC Stamp module interface with other integrated circuits, communicate with each other, and operate in networks.

4 แผงวงจรสำหรับทดลอง

5

6 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอนี้

7 เขียนโปรแกรมลงไป

8 ตั้งค่าระบบก่อน

9 ตั้งพอร์ตการเชื่อมต่อ

10 เช็คความถูกต้องของโปรแกรมด้วยปุ่มนี้
กด run เพื่อโหลดโปรแกรมลงหน่วยความจำของ microcontroller

11 เพิ่มให้มี switch สั่งให้ LED กระพริบ

12

13

14 การควบคุม stepper motor
หลักการทำงานของ stepper motor ดูใน sheet ประกอบ ULN 2003 ทำหน้าที่อะไร?

15 โปรแกรมการขับแบบ full step

16 ลองเพิ่มจำนวน steps ลองปรับเวลา

17 โปรแกรมการขับแบบ half step

18 เพิ่มให้มีการคุมด้วย switch

19 ข้อควรระวัง อย่าต่อแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเข้ากับขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ (จะต้องมีตัวต้านทานด้วยเสมอ) เพื่อจำกัดกระแสที่จะไหลเข้าหรือออกจากพอร์ต มิฉะนั้น จะทำให้พอร์ตหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์พังได้ ตรวจสอบวงจรให้ถูกต้องก่อนต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เสมอ ระวังสายไฟที่ไม่ได้ใช้ ให้เก็บให้เป็นระเบียบโดยเสียบในช่องว่างๆ ของโปรโตบอร์ด คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีไฟรั่วเล็กน้อย การเสียบต่อ COM PORT อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ

20 ขอให้สนุกกับการทดลอง


ดาวน์โหลด ppt Basic Stamp Microcontroller

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google