งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Stamp Microcontroller 24 2 12. What is a BASIC Stamp microcontroller? A BASIC Stamp microcontroller is a single-board computer that runs the PBASIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Stamp Microcontroller 24 2 12. What is a BASIC Stamp microcontroller? A BASIC Stamp microcontroller is a single-board computer that runs the PBASIC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Stamp Microcontroller 24 2 12

2

3 What is a BASIC Stamp microcontroller? A BASIC Stamp microcontroller is a single-board computer that runs the PBASIC language interpreter in it's microcontroller. The developer's code is stored in an EEPROM, which can also be used for data storage. The PBASIC language has easy-to-use commands for basic I/O, like turning devices on or off, interfacing with sensors, etc. More advanced commands let the BASIC Stamp module interface with other integrated circuits, communicate with each other, and operate in networks.

4 แผงวงจร สำหรับ ทดลอง

5

6 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอนี้

7 เขียนโปรแกรมลงไป

8 ตั้งค่าระบบก่อน

9 ตั้งพอร์ตการเชื่อมต่อ

10 กด run เพื่อโหลดโปรแกรม ลงหน่วยความจำของ microcontroller เช็คความถูกต้อง ของโปรแกรม ด้วยปุ่มนี้

11 เพิ่มเป็นให้ LED 2 ตัว กระพริบ สลับกัน เพิ่มให้มี switch สั่งให้ LED กระพริบ

12

13

14 การควบคุม stepper motor หลักการทำงานของ stepper motor ดูใน sheet ประกอบ ULN 2003 ทำหน้าที่อะไร ?

15 โปรแกรมการขับแบบ full step

16 ลองเพิ่มจำนวน steps ลองปรับเวลา

17 โปรแกรมการขับแบบ half step

18 เพิ่มให้มีการคุมด้วย switch

19 ข้อควรระวัง อย่าต่อแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเข้ากับขาพอร์ต ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ( จะต้องมีตัว ต้านทานด้วยเสมอ ) เพื่อจำกัดกระแสที่จะไหล เข้าหรือออกจากพอร์ต มิฉะนั้น จะทำให้พอร์ต หรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์พังได้ ตรวจสอบวงจรให้ถูกต้องก่อนต่อกับ แหล่งจ่ายไฟ เสมอ ระวังสายไฟที่ไม่ได้ใช้ ให้เก็บให้เป็นระเบียบ โดยเสียบในช่องว่างๆ ของโปรโตบอร์ด คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีไฟรั่วเล็กน้อย การ เสียบต่อ COM PORT อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็น โลหะ

20 ขอให้สนุกกับการทดลอง


ดาวน์โหลด ppt Basic Stamp Microcontroller 24 2 12. What is a BASIC Stamp microcontroller? A BASIC Stamp microcontroller is a single-board computer that runs the PBASIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google