งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันตรายจากไฟฟ้า Readings Effects Safe Current Values 1 mA or less

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันตรายจากไฟฟ้า Readings Effects Safe Current Values 1 mA or less"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันตรายจากไฟฟ้า Readings Effects Safe Current Values 1 mA or less
1 mA to 8 mA Causes no sensation - not felt. Sensation of shock, not painful; Individual can let go at will since muscular control is not lost.

2 Readings Effects Unsafe current values
8 mA to 15 mA mA to 20 mA mA to 100 mA Painful shock; individual can let go at will since muscular control is not lost. Painful shock; control of adjacent muscles lost; victim can not let go. Ventricular fibrillation - a heart condition that can result in death - is possible.

3 Readings Effects Unsafe current values 100 mA to 200 mA
200 mA and over Ventricular fibrillation occurs. Severe burns, severe muscular contractions - so severe that chest muscles clamp the heart and stop it for the duration of the shock. (This prevents ventricular fibrillation).

4

5

6

7 ข้อกำหนด 10 ประการ                 1. ห้ามเสียบปลั๊กหลายอันในปลั๊กไฟเดียว

8 ข้อกำหนดข้อที่ 2 ควรมีฝาครอบปลั๊ก ป้องกันเด็ก

9 ข้อกำหนดข้อที่ 3 ห้ามปลดปลั๊กโดยการ ดึงสายไฟ

10 ข้อกำหนดข้อที่ 4 สายไฟต้องห่างจากสัตว์ เลี้ยง

11 ข้อกำหนดข้อที่ 5 ตรวจสอบปลั๊กไฟให้ ถูกต้องกับเต้าเสียบ

12 ข้อกำหนดข้อที่ 6 ห้ามปีนต้นไม้ที่มี สายไฟแรงสูงพาดผ่าน

13 ข้อกำหนดข้อที่ 7 ห้ามเข้าในบริเวณแหล่ง ไฟฟ้าแรงสูง

14 ข้อกำหนดข้อที่ 8 โปรดหลีกเลี่ยงและระวัง สายไฟฟ้าแรงสูงที่พาด ผ่าน

15 ข้อกำหนดข้อที่ 9 หลีกเลี่ยงสายไฟและ ปลั๊กไฟพาดลงในน้ำ

16 ข้อกำหนดข้อที่ 10 ห้ามเล่นว่าวใกล้ สายไฟแรงสูง

17

18 Micro Shock การที่มีกระแสรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายโดยมีอุปกรณ์สอดใส่เข้าในร่างกายเกิน 20 ไมโครแอมป์ เช่น กรณีสอดใส่สาย Catheter ในการวัดความดันเลือดแบบ Invasive

19 Macro Shock การที่มีกระแสรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง เกิน 20 มิลลิแอมป์ เช่น ในกรณีที่ใช้เครื่อง Ultrasound Whirlpool Stimulator อื่นๆ

20 วิธีการป้องกัน 1. ติดตั้งสายดิน 2. ใช้ปลั๊กไฟที่มีมาตรฐานและสายดิน
3. ใช้ปลั๊กต่อพ่วงที่มีมาตรฐาน

21 Receptacle Information
Testing Standard AAMI, IEC601-1, VDE-750-1, and VDE-751-1 Receptacle Power cord Overlay Language Australian English – IEC Schuko German French Italian UK English - IEC US 120 V English – AAMI

22 ตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ทำการตรวจวัดค่ากระแสรั่วไหลทางไฟฟ้าของเครื่อง ด้วยเครื่อง Electrical Safety Analyzer ทำการตรวจสอบระบบสายดิน

23 ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้เครื่อง
1. ศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจจากหนังสือคู่มือ 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ เช่น สายไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าปัดเครื่องและปุ่มกดต่าง ๆ

24 3. เสียบปลั๊กไฟ 4. เปิดเครื่อง 5. จัดตำแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสม 6. เริ่มใช้เครื่อง

25 ข้อควรคำนึงถึงภายหลังการใช้เครื่อง
1. ปิดสวิทส์ 2. ปลดปลั๊ก 3. ทำความสะอาดอิเลคโตรด-ทรานสดิวเซอร์ 4. จัดเก็บสายอิเล็คโตรด 5. จัดเก็บสายไฟ AC 6. ตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อันตรายจากไฟฟ้า Readings Effects Safe Current Values 1 mA or less

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google