งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2553. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข เช้านี้ไปวัดมาหรือยัง จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2553. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข เช้านี้ไปวัดมาหรือยัง จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2553

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข เช้านี้ไปวัดมาหรือยัง จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

3 1. Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ 2. Frameworks for Quality and Performance Excellence กลุ่มระบบ คุณภาพต่างๆ TQM ISO Six sigma คุณภาพในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจ ขนาดเล็ก  Quality Management, control and Quality assurance  Tools and Techniques for Quality Design and Control อาทิ QFD  Tools and Techniques for Quality improvement 7 QC’s tool

4 1. Workmanship Craft People Individual revolution 2. Scientific management Federic W.Taylor One best way 3. Statistical Quality Control : Deming Juran Shewhart 4. TQC 5. MBNQA 6. Big Q Little Q 7. TQM 8. ปัจจุบัน ????

5 โลกสมัย เดิม โลก สมัยใหม่ Make and sell Sense and Respond Fitness for use Customer satisfaction Quality improvementTotal Quality Juran Deming Crossby Ishigawa Specialization Customer requirement

6 โลก สมัยใหม่ Fitness for use โลกสมัย เดิม Make and sell Quality improvement Specialization Shop floor Juran Deming Ishigawa ระบบการผลิต Sense and Respond Customer requirement Customer satisfaction Total Quality Product service Input 4M Little Q Big Q TQM Customer focus Employee Involvement Continuous improvement Management by facts Strategic focus Visionary Leadership

7  คุณภาพหมายถึงอะไร เข้าใจว่าอย่างไร อภิปรายมีความหมายหลากหลายแล้วแต่มุมมอง อาทิ ลูกค้าพอใจ สินค้าดี ไม่มีของเสีย ใช้งานดี ได้มาตรฐาน สรุป Fitness for use ลูกค้าพอใจ ลูกค้าเป็นตัว ขับ Customer driven ด้วยการคาดหวังของ ลูกค้า Customer Expectation คุณภาพที่ดี ควรเหนือการคาดหวังของลูกค้า ทำให้ลูกค้า ประหลาดใจ  องค์กรมีหลายประเภทธุรกิจ อาทิ องค์กรการ ผลิต การบริการรักษา การค้า การศึกษา องค์กรราชการ คุณภาพจึงมีหลายประเภทด้วย และมีเกณฑ์ต่างกันตามประเภทธุรกิจ

8 Process Input Output Manufacturing Service อนาคตจะมีแรงอะไรมากระทบเรื่องระบบคุณภาพไหม อภิปราย ?

9 เนื้อหาที่ยังค้างอยู่ Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ 1. ให้นักศึกษาอภิปรายเรื่องวิวัฒนาการของคุณภาพ ที่ไปค้นแล้วมาสรุปกัน 2. หลักการของ TQM (Total Quality management) 3. ให้นักศึกษาไปค้นคว้า หัวข้อ “ องค์กรที่เป็นเลิศ ” และตัวอย่างองค์กรที่เป็น เลิศมา 1 องค์กร อาจเป็นในประเทศไทยหรือ ต่างประเทศก็ได้ แต่ต้องให้ เหตุผลสนับสนุนว่ามีหลักการอะไรตัดสินว่าเป็น องค์กรที่เป็นเลิศ ส่งเป็น E- mail ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน ก่อน 12 น. อภิปรายว่าธุรกิจที่เลือกมาน่าจะมีเกณฑ์คุณภาพ อย่างไรในการวัด

10 1. Customer focus 2. Employee engagement 3. Continuous Improvement 4. Management by Facts 5. Strategic focus 6. Visionary Leadership Organization Excellence Operational Excellence

11  ไปค้นหาบริษัทไทยที่ได้รางวัลคุณภาพ ( รางวัลอะไร ก็ได้ ) ที่ท่านสนใจมา 1 บริษัท  ควรมีหัวข้อดังนี้  ข้อมูลพื้นฐานบริษัท  รางวัลที่ได้รับ  วิเคราะห์ว่าคุณภาพที่ได้รับคืออะไร เกณฑ์อะไรและท่านคิดว่าเป็นองค์กรที่เป็นเลิศแล้วหรือยัง ส่งเป็นรายงานภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ก่อน 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2553. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข เช้านี้ไปวัดมาหรือยัง จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google