งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุง... พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ ประจำปี 2548-2549... สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุง... พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ ประจำปี 2548-2549... สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุง... พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ ประจำปี 2548-2549... สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์

2 จัดหาหนังสือ / วารสารที่ออกบริการ ด้วยงบประมาณและขอรับอภินันทนาการ

3 จัดทำแฟ้มศิลปิน - ศิลปะ ( บทความ คณะวิจิตรศิลป์ )

4 จัดหาวารสารใหม่ฉบับ สิ่งพิมพ์และวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2549 Museum Management and Curatorship สามารถสืบค้นบทความออนไลน์ ฉบับเต็มจาก http://www.sciencedirect.com/sc ience/journal/02604779 http://www.sciencedirect.com/sc ience/journal/02604779 ติดตามฉบับสิ่งพิมพ์ฉบับแรก Vol.21 no. 1 March 2006 ได้ที่... ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ (May06) NEW ARRIVAL 2006!

5 ปรับปรุงเว็บไซต์ ห้องสมุดให้ทันสมัย และทำ รายการเชื่อมโยงสารสนเทศที่ขาด แคลน

6 เชิญชวนคณาจารย์เสนอคณาจารย์คณะวิจิตร ศิลป์เสนอสั่งซื้อ ผ่านสำนักหอสมุด (CMU BOOKFAIR) ประจำปี 2548-2549 จำนวน 78 รายการ ( รับบริการที่ สำนักหอสมุด )

7 เชิญชวนคณาจารย์เสนอแนะรายชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์ ผ่านสำนักหอสมุดปี 2549 จำนวน 20 รายการ

8 บริการเชิงรุก : อบรมการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตร ศิลป์ 7 กรกฎาคม 2548

9 บริการยืมระหว่างปิด ภาคการศึกษา กรอกแบบฟอร์มที่ผ่านการ รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา... ก่อนปิดบริการห้องสมุด 3 วัน

10 จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะด้าน สาขาวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลศิลปนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลการศึกษาพิเศษ เฉพาะเรื่องและ ผลงานของบัณฑิตเกียรตินิยม คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลโปสเตอร์ คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะ วิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์บันเทิง คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรม เกียรติยศคณะวิจิตรศิลป์

11 จัดนิทรรศการ เพื่อให้ ทรัพยากรห้องสมุด หมุนเวียน

12 จัดนิทรรศการโดยนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ

13 ห้องสมุดเข้าร่วม โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่หารสอง

14 จัดซื้อวัสดุประกอบเป็นชั้นเพื่อเก็บ หนังสือฉบับซ้ำและตู้สำหรับใส่ คอมแพคดิสก์

15 พัฒนาบุคลากร : ศึกษา ดูงาน ณ กรุงเทพฯนครปฐม และ เพชรบุรี ตุลาคม 2548


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุง... พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ ประจำปี 2548-2549... สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google