งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน
อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

2 ความหมาย ระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าปกติ (ต่ำกว่า70) มีสาเหตุเกิดระหว่างการเจริญเติบโตในวัยเด็ก ทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถจำกัดในการเรียน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และมีการเจริญเติบโตไม่สมวัย ทำให้ความสามารถดำรงชีวิตบกพร่อง

3 สาเหตุ Prenatal ความผิดปกติของ Chromosome ความผิดปกติของยีนส์
ความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Preinatal : การคลอดผิดปกติ เลือดออกในสมอง การหายใจผิดปกติ ชัก Postnatal : อุบัติเหตุ ติดเชื้อ ขาดอาหาร ขาดไอโอดีน รับสารพิษ เนื้องอก

4 อาการ เจริญเติบโตช้า ปรับตัวเข้ากับสังคมช้า ไม่สามารถเรียนได้

5 โรคปัญญาอ่อนที่สำคัญ
Phenylketonuria คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย ผื่นตามตัว ชัก ปัสสาวะมีกลิ่นแปลกๆ Down’s syndrome ศีรษะเล็กแบน ตาเล็กเฉียงออก จมูกแบน ลิ้นคับปาก หูเล็ก คอสั้น หน้าอกโป่งนูน มือสั้นป้อม สะดือจุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า

6 การดูแล ดูแลสุขอนามัย ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ป้องกันการติดเชื้อ การดูแลตนเอง


ดาวน์โหลด ppt Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google