งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช

2 ความหมาย ระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าปกติ ( ต่ำกว่า 70) มีสาเหตุเกิดระหว่าง การเจริญเติบโตในวัยเด็ก ทำให้ ผู้ป่วยมีความสามารถจำกัดใน การเรียน ไม่สามารถปรับตัวเข้า กับสังคม และมีการเจริญเติบโต ไม่สมวัย ทำให้ความสามารถ ดำรงชีวิตบกพร่อง

3 สาเหตุ  Prenatal  ความผิดปกติของ Chromosome  ความผิดปกติของ ยีนส์  ความผิดปกติของ ระบบประสาท  ภาวะแทรกซ้อน ระหว่างตั้งครรภ์  Preinatal : การ คลอดผิดปกติ เลือดออกในสมอง การหายใจผิดปกติ ชัก  Postnatal : อุบัติเหตุ ติดเชื้อ ขาดอาหาร ขาด ไอโอดีน รับสารพิษ เนื้องอก

4 อากา ร  เจริญเติบโต ช้า  ปรับตัวเข้ากับ สังคมช้า  ไม่สามารถ เรียนได้

5 โรคปัญญาอ่อนที่สำคัญ  Phenylketon uria  คลื่นไส้ อาเจียน กระวน กระวาย ผื่นตาม ตัว ชัก ปัสสาวะ มีกลิ่นแปลกๆ  Down’s syndrome  ศีรษะเล็กแบน ตาเล็กเฉียงออก จมูกแบน ลิ้นคับ ปาก หูเล็ก คอสั้น หน้าอกโป่งนูน มือสั้นป้อม สะดือ จุ่น การ เจริญเติบโตและ พัฒนาการช้า

6  ดูแลสุขอนามัย  ปฏิบัติกิจวัตร ประจำวัน  การเจริญเติบโต และพัฒนาการ  ป้องกันการติดเชื้อ  การดูแลตนเอง การ ดูแล


ดาวน์โหลด ppt Mental Retardation เด็กปัญญาอ่อน อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google