งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลักผู้ขาย กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.gfmis.go. th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลักผู้ขาย กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.gfmis.go. th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลักผู้ขาย กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.gfmis.go. th

2 2 - ข้อมูลหลักผู้ขายไม่ได้รับการยืนยัน - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขายไม่สอดคล้อง กับการเลือกในเอกสารตั้งเบิก

3 3 การยืนยันผู้ขายให้เลือก ยืนยันที่สถานะการยืนยัน ( ส่วนกลาง ) FK08 คำสั่ง งาน

4 4 - ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

5 5 ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในข้อมูลหลักผู้ขาย

6 6 XK05 คำสั่ง งาน การอนุมัติผู้ขายให้ เปลี่ยนเป็นช่องว่างดังนี้

7 7 รายงานสถานะการยืนยันผู้ขายส่วนราชการ ( ผู้ขาย A,V,O ) แสดงตามจังหวัด รายงานสถานะการยืนยันผู้ขาย

8 8 รายงานสถานะการอนุมัติผู้ขาย


ดาวน์โหลด ppt 1 ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลักผู้ขาย กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.gfmis.go. th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google