งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่งเงินและการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่งเงินและการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่งเงินและการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

2

3 ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน
fwf.cfo.in.th ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน

4 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน
fwf.cfo.in.th ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 3.เลือกงวดที่ต้องการ 2.เลือก ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 4.กดตกลง

5 ผลจากการขอเลขอ้างอิง
5.เลือกรูปเครื่องพิมพ์ 6.สรุปการจ่ายเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโอนเงินเข้ากองทุน

6 เมื่อโอนเงินเข้ากองทุน ต้องรายงาน ให้ส่วนกลางเปลี่ยนสถานะการรับเงิน ผ่าน WEB กองทุน ตามขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1.เลือก ทะเบียนผู้ประกันตน 2.ส่งหลักฐานการโอนเงิน

7 1.วันที่โอนเงิน 3.เลขที่เช็ค 2.เลขที่สาขา 4.จำนวนเงิน 5.ข้อมูลติดต่อกลับ

8 7.เลือกภาพ 6.กด เรียกดู 8.ส่งภาพ 9.ใส่เลขอ้างอิง 1 ช่อง ต่อ 1 เลขอ้างอิง

9 การส่งข้อมูลเบิกเคลม

10 เตรียมข้อมูล IPDData 1.เลือก แบบIPD 2.ตัวอย่าง File IPDData

11 จุดที่เน้นเป็นพิเศษ ในการส่งข้อมูลการเคลม (IPD Data)
วันที่ และ เวลา วันเกิด คศ น้ำหนัก เด็ก สำคัญมาก รหัสโรคหลัก Drg V5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลเปรียบเทียบในการเบิกเคลม

12 ขั้นตอนการส่งข้อมูลIPDDataเข้าระบบ
1.เลือก “ข้อมูลการรักษา” 2.ส่ง File การรักษา 3.เลือกงวดที่ต้องการเบิกเคลม 4.กด เรียกดู

13 5.เลือก File ที่ต้องการส่ง
6.กด open 7.กด “ตกลง”

14 ผลการส่งข้อมูลเข้าระบบการเคลม

15 การเตรียม IPD Claim 1.เลือก แบบClaim IPD 2.กดตกลง 3.ตัวอย่าง File Claim

16

17 ขั้นตอนการส่ง IPD Claim
1.เลือกข้อมูลการรักษา 2.เลือก ส่ง Claim IPD 3.เลือกงวดที่ต้องการ 4.กดเรียกดู

18 4.เลือก File 5. กด Open 6.กด ตกลง

19 แจ้งผลการส่งข้อมูลเคลมเข้าระบบ

20 การเบิกเคลมกรณีเด็กแรกเกิด

21

22

23

24 การนับเวลาประกัน

25 วิธีการตรวจสอบว่าเลขอ้างอิงใดมีปัญหาในการส่งเงินเข้ากองทุน
2.กด ตรวจสอบได้ที่นี่ 1.หาข้อความ “เลขอ้างอิงที่มีปัญหา” 3.กด ตกลง 4.แสดงผลเป็นข้อมูล Excel

26


ดาวน์โหลด ppt การรับส่งเงินและการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google