งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่งเงินและการเรียก เก็บชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่งเงินและการเรียก เก็บชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่งเงินและการเรียก เก็บชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์

2

3 ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงิน เข้ากองทุน fwf.cfo.in.th

4 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2. เลือก ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 3. เลือกงวดที่ต้องการ 4. กดตกลง fwf.cfo.in.th

5 ผลจากการขอเลขอ้างอิง 5. เลือกรูปเครื่องพิมพ์ 6. สรุปการจ่ายเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโอนเงินเข้ากองทุน

6 เมื่อโอนเงินเข้ากองทุน ต้องรายงาน ให้ส่วนกลางเปลี่ยนสถานะการรับเงิน ผ่าน WEB กองทุน ตามขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1. เลือก ทะเบียนผู้ประกันตน 2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

7 1. วันที่โอนเงิน 2. เลขที่สาขา 3. เลขที่เช็ค 4. จำนวนเงิน 5. ข้อมูลติดต่อกลับ

8 6. กด เรียกดู 7. เลือกภาพ 8. ส่งภาพ 9. ใส่เลข อ้างอิง 1 ช่อง ต่อ 1 เลข อ้างอิง

9 การส่งข้อมูลเบิกเคลม

10 1. เลือก แบบ IPD 2. ตัวอย่าง File IPDData เตรียมข้อมูล IPDData

11 จุดที่เน้นเป็นพิเศษ ในการส่งข้อมูลการเคลม (IPD Data) วันที่ และ เวลา วันเกิด คศ น้ำหนัก เด็ก สำคัญมาก รหัสโรคหลัก Drg V5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลเปรียบเทียบในการเบิกเคลม

12 1. เลือก “ ข้อมูลการรักษา ” 2. ส่ง File การรักษา 3. เลือกงวดที่ต้องการเบิกเคลม 4. กด เรียกดู ขั้นตอนการส่งข้อมูล IPDData เข้าระบบ

13 5. เลือก File ที่ต้องการส่ง 6. กด open 7. กด “ ตกลง ”

14 ผลการส่งข้อมูลเข้าระบบการเคลม

15 การเตรียม IPD Claim 1. เลือก แบบ Claim IPD 2. กดตกลง 3. ตัวอย่าง File Claim

16

17 ขั้นตอนการส่ง IPD Claim 1. เลือกข้อมูลการรักษา 2. เลือก ส่ง Claim IPD 4. กดเรียกดู 3. เลือกงวดที่ต้องการ

18 4. เลือก File 5. กด Open 6. กด ตกลง

19 แจ้งผลการส่งข้อมูลเค ลมเข้าระบบ

20 การเบิกเคลมกรณีเด็กแรกเกิด

21

22

23

24 การนับเวลาประกัน

25 วิธีการตรวจสอบว่าเลขอ้างอิงใดมีปัญหาในการส่งเงินเข้ากองทุน 1. หาข้อความ “ เลขอ้างอิงที่มีปัญหา ” 2. กด ตรวจสอบได้ที่นี่ 3. กด ตกลง 4. แสดงผลเป็นข้อมูล Excel

26


ดาวน์โหลด ppt การรับส่งเงินและการเรียก เก็บชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google