งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า
โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริงแก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกในครรภ์(Fetal surgery) กล้องส่องภายในชนิดไร้สาย(Wireless fetoscope) 2.หุ่นฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์แก้ไขความพิการแต่กำเนิด (Fetal surgery Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele Percutaneous fetoscope, ventriculo amniotic shunt insertion) พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

2 1 Fetal surgery is initiated in thailand by virtual reality simulation

3

4 Excellence surgery 1.High success rate Patient safety,No surgical mortality Low morbidity,mortality,complication Maximized recovery Short length of stay in hospital Validity,Accuracy, Cost-Effective, Standard of treatment) 2.Human right,Ethic 3.Good Service system 4Good surgical education&training 5.Good research&innovation

5 THE SERIES OF DEVELOPMENT PROJECT
3Aspects of development for Excellence Surgery ๑.Knowledge E-learning,Research series,Genius formation Excellence Neurosurgical quality ๒.Ethic Empowering ethic in medical education(Good surgical practice,patient safety), Ethic E-larning &Research series ๓.Surgical skil,technic The virtual reality for neurosugical operative simulation The Simple virtual reality neuronavigator The wireless endoscope(fetoscope) The neurosurgical practice model The neurosurgical equipment

6 Fetal surgery virtual reality simulation
Fetal surgery begin first time in thailand by this pilot study :Virtual reality simulation of neurosurgical procedure for correction of congenital malformation 1.Hysterotomy closure of myelomeningocoele 2.Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion for congenital hydrocephalus

7 Hysterotomy closure of myelomeningocoele

8 Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion

9 Innovation 1.Wireless endoscope(Fetoscope) for ventriculoamniotic shunt insertion 2. Models Mother and 24 weeks Fetus Pregnant model Myelomeningocoele fetus Hydrocephalic fetus

10

11 Objective 1.)สร้างWireless fetoscope เครื่องแรกในประเทศไทยพื่อใช้ใน การผ่าตัดส่องกล้องภายในมดลูกและใส่สายระบายน้ำในโพรง สมองลงถูงน้ำคร่ำ 2.)สร้างหุ่นฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์ เพื่อฝึกผ่าตัดแก้ไขความพิการ แต่กำเนิด 2ชนิด 2.1 Myelomeningocoele 2.2 Hydrocephalus 3.)ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง 2ชนิด 3.1Hysterotomy Closure of myelomeningocoele 3.2 Percutaneous fetoscope ventriculo amniotic shunt insertion

12

13 Material Wireless fetoscope
1.Wireless camera 2.Endoscope tube &handgrip 3.Light source ,battery supply 4.Monitor :small portable video (Mini DVR)reciever งบประมาณ 8000บาท ถูกกว่าของต่างประเทศ 100เท่า

14 Advantage of wireless fetoscope(endoscope)
Portable ,ligth weigth,small size No cord or wire ,free hand movment Not need work station hardware Convenient to use Low cost Demo by fetal surgery

15 Method สร้างกล้องส่องภายในมดลูกเพื่อผ่าตัดทารกในครรภ์
ฝึกผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองลงช่องน้ำคร่ำโดยใช้ กล้องส่องภายในครรภ์กับหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์ 24สัปดาห์ ศึกษานำร่องผลสำเร็จ,เทคนิกการผ่าตัดและข้อผิดพลาดที่จะ เกิดขึ้น

16 Benefit & Future development
มีกล้องส่องภายในชนิดไร้สายเพื่อการฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์ เป็นเครื่องแรกของโลกและประเทศไทย มีการฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พัฒนาไปสู่การผ่าตัดจริง เพิ่มคุณภาพการผ่าตัด ความปลอดภัย ผลสำเร็จ เพิ่มคุณภาพการฝึกอบรมศัลยแพทย์ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมทัดเทียมอารยประเทศ

17 Fetal surgery model S13 Myelomeningocoele S14 Hydrocephalus
โครงการพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อการฝึกผ่าตัดทางระบบประสาท (Neurosurgical operative model) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2006ภายใต้แนวคิดสร้างหุ่นจำลองผลิตขึ้นเองภายในประเทศ Reduced Iatrogenic complication,Useful&Real practice ,easy&Ready to use ,Cheap,Recycle,Innitiation innovation(not copy),Continuous development of quality of innovation,Instead of cadaver,animal ใช้งานร่วมกับwireless fetoscopeเพื่อการผ่าตัดเสมือนจริงทารก ในครรภ์

18 โครงสร้างภายนอก หุ่นแม่ โครงสร้างภายในมดลูก หุ่นลูก
Material หุ่นแม่ตั้งครรภ์ 24สัปดาห์ และ หุ่นทารกที่มีความผิดปกติทา’ ระบบประสาท โครงสร้างภายนอก หุ่นแม่ โครงสร้างภายในมดลูก หุ่นลูก พยาธิสภาพ Myelomeningocoele,Hydrocephalus วัสดุที่ใช้ผลิต พลาสติก ดินน้ำมัน สี ผ้า ฟองน้ำ งบประมาณ 2000บาท

19 Myelomeningocoele Fetus

20 Hysterotomy &closure of myelomeningocoele

21 Hydrocephalic Fetus

22 Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion

23 Benefit&development 1.)มีหุ่นจำลองฝึกผ่าตัดระบบประสาทผลิตขึ้นภายในประเทศเป็นครั้งแรก ใช้ งานจริง ราคาถูก 2.)ฝึกสอน,ฝึกผ่าตัด,วางแผนการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3.)พัฒนาคุณภาพด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการบริการรักษาโรคทาง ศัลยกรรมประสาท 4.)พัฒนาสถาบันรพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้นำแห่งแรกในประเทศไทยที่มี โครงการพัฒนาการฝึกผ่าตัดเสมือนจริง(Virtual reality simulation on model 5.)ขยายผลด้านการค้าเมื่อพัฒนาหุ่นจำลองส่งออกและลดการนำเข้าหุ่นจาก ต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก

24 Module for learning surgical operation
For patient safety ,Excellent Practice :step of learning&skill training Knownledge:learning: Active learn(Self direct):Textbook,E-learning Practice&feedback Research Passive learn:Lecture ,Problem based learning(PBL) Operative Skill: 3D computer assist operative training Operative Model Cadaveric Observe real operation Practice in real human under supervision Practice in real human

25 Series of the surgical practice models
Neurosurgical model 5 years evolution 5 diseases congenital ,vascular,trauma,tumor,infection,other:hydrocephalus,ne rve entrapment S1Ventriculostomy S2 Neuroanatomy quiz S3 Scalp flap planning S4 Exploratory burr hole S5 Craniotomy remove blood clot:TBI S6 Craniectomy remove bl.clot:CVA

26 Neurosurgical model S7 Release nerve entrapment:CPS,GCS
S8 Temporal bone drilling:transmastoid S9 Brain tumor resection S10 Acupuncture :TCM physical examination:Pulse For neurological disease S11 Skull traction S 12 Brain abscess resection S13 Fetal surgery Hysterotomy closure of myelomeningocoele S14 Fetal surgery Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertiuon Extra S1 Simulator neurosurgical model &Simple navigator Extra S2 wireless endoscope All rigth reserved 2012,Col.supakij sanguandekul

27 Thank you ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน,กรรมการและผู้ฟัง

28 Present planning for future Success
Problem leading to Development Every movement have it’s target Excellence surgery for Excellence humanity Beginning and the end is the same point :simply the best and continuous evolution for excellence surgery


ดาวน์โหลด ppt พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google