งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 September 2009. องค์กร เกษตรกร การผลิต ปัจจัยพื้นฐา น - ดิน - น้ำ - แรงงาน ปัจจัยการผลิต - พันธุ์ - เทคโนโลยี การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 September 2009. องค์กร เกษตรกร การผลิต ปัจจัยพื้นฐา น - ดิน - น้ำ - แรงงาน ปัจจัยการผลิต - พันธุ์ - เทคโนโลยี การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 September 2009

2

3

4

5

6

7

8

9

10 องค์กร เกษตรกร การผลิต ปัจจัยพื้นฐา น - ดิน - น้ำ - แรงงาน ปัจจัยการผลิต - พันธุ์ - เทคโนโลยี การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค / แมลงศัตรูพืช การใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ การถ่ายทอด ความรู้ เทคโนโลยีและ การรับรู้ข่าวสาร การ ธุรกิจ ทุนการ ผลิต ที่ดิน เครื่องจักร แหล่งทุน ตนเอง / กู้ สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ / ประมง ตลาด ขายผลผลิต การจัดซื้อ / จัดหา วัสดุอุปกรณ์

11 การกำหนดพื้นที่ส่งน้ำ สำรวจความต้องการปลูกพืช ของกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ปรับแผนการส่งน้ำ ประชุม JMC ทำ ความตกลงการส่งน้ำ แจ้งข้อตกลงการส่งน้ำ แก่องค์กรผู้ใช้น้ำฯ บำรุงรักษา ระบบชลทาน ส่งน้ำตามแผน ส่งเสริมความเข้ม แข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ วัดปริมาณน้ำ ที่จัดสรร สำรวจข้อมูล ผลผลิต ราคาฯ ประมวลผล การดำเนินงาน ประชุม JMC ประเมิน ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผล การดำเนินงานส่งน้ำฯ 1 2 3 4 7 6 5 9 8 11111111 14141414 13131313 12121212 แจ้งพื้นที่ปลูกพืชและ กิจกรรมของผู้ใช้น้ำ 10101010

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt 3 September 2009. องค์กร เกษตรกร การผลิต ปัจจัยพื้นฐา น - ดิน - น้ำ - แรงงาน ปัจจัยการผลิต - พันธุ์ - เทคโนโลยี การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google