งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อสุขภาพจิต  สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.)  แผนงานสร้างเสริม สุขภาพจิต  นพ. ประเวช ตัน ติพิวัฒนสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อสุขภาพจิต  สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.)  แผนงานสร้างเสริม สุขภาพจิต  นพ. ประเวช ตัน ติพิวัฒนสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อสุขภาพจิต  สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.)  แผนงานสร้างเสริม สุขภาพจิต  นพ. ประเวช ตัน ติพิวัฒนสกุล

2 สร้างสุขในเยาวชนและ ครอบครัว  ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิต  1 เยาวชนและครอบครัว  2 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ

3 สร้างสุขในเยาวชน และครอบครัว  ปัญหาเยาวชน  ตั้งครรภ์  ใช้สารเสพติด  ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง ฯ

4  เรียนรู้  1. ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน ตนเองและผู้อื่น รู้สึกดีกับ ตัวเอง  2 จัดการกับชีวิตได้  3. มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน  4. มีจุดหมายในชีวิต สร้างสุขในเยาวชนและ ครอบครัว

5 เ ครื่องมือพัฒนาเยาวชน และพ่อแม่  1. พัฒนาเยาวชน สื่อสร้างทักษะ ชีวิต ความเข้มแข็งทางใจ  1.1 - เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3  สื่อการ์ตูนทักษะชีวิต 12 ตอน ( วี ดีทัศน์ 6-8 นาที ) และคู่มือ ประกอบการจัดกิจกรรม  เปิดตัวอย่าง ……

6 เครื่องมือพัฒนาเยาวชน และพ่อแม่  1.2 l สำหรับนักเรียนมัธยม (13-18 ปี )  สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทาง ใจ ชุด 1-2  ละครสั้น 16 ตอน  เปิดตัวอย่าง ……………

7 เครื่องมือพัฒนาเยาวชน และพ่อแม่  1.3 สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  - พ่อแม่เลี้ยงบวก สื่อเสียง MP3 ละครสั้น 40 ตอน การเลี้ยงลูก วัยประถม เปิดตัวอย่าง ………….  - เทคนิคคุยกับลูกวัยรุ่น สื่อละคร 5 เรื่อง  -( กล้า ) คุยกับลูกเรื่องเพศ สื่อ ละคร 4 เรื่อง

8 เครื่องมือ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ  เครื่องมือสร้างสุข  1. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง  - สื่อเสียง ถามชีวิต  ทบทวนและตั้งคำถามเกี่ยวกับ ชีวิต เพิ่มเติมสุขและความ เข้มแข็งทางใจ สื่อเสียง 12 เรื่อง  - เซียมซีความสุข สาธิต ……………  - บัญญัติสุข 10 ประการ

9 วัยทำงาน  เทคนิคการ สร้างสมดุลชีวิต เทคนิคการเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ  4 ขั้นตอน  - ทบทวนตนเอง  - สร้างแรงจูงใจ  - จัดทำแผนเปลี่ยนแปลง  - แบ่งปันประสบการณ์  WWW.go 2 change.com WWW.go


ดาวน์โหลด ppt สื่อสุขภาพจิต  สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.)  แผนงานสร้างเสริม สุขภาพจิต  นพ. ประเวช ตัน ติพิวัฒนสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google