งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

2 สร้างสุขในเยาวชนและครอบครัว
ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 1 เยาวชนและครอบครัว 2 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ

3 สร้างสุขในเยาวชนและครอบครัว
ปัญหาเยาวชน ตั้งครรภ์ ใช้สารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงฯ

4 สร้างสุขในเยาวชนและครอบครัว
เรียนรู้ 1. ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ ผู้อื่น รู้สึกดีกับตัวเอง 2 จัดการกับชีวิตได้ 3. มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน 4. มีจุดหมายในชีวิต

5 เครื่องมือพัฒนาเยาวชนและพ่อแม่
1. พัฒนาเยาวชน สื่อสร้างทักษะชีวิต ความ เข้มแข็งทางใจ 1.1 -เด็กประถมศึกษาปีที่1-3 สื่อการ์ตูนทักษะชีวิต 12 ตอน (วีดีทัศน์ 6-8 นาที)และคู่มือประกอบการจัดกิจกรรม เปิดตัวอย่าง……

6 เครื่องมือพัฒนาเยาวชนและพ่อแม่
1.2 lสำหรับนักเรียนมัธยม(13-18 ปี) สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ชุด 1-2 ละครสั้น 16 ตอน เปิดตัวอย่าง……………

7 เครื่องมือพัฒนาเยาวชนและพ่อแม่
1.3 สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง - พ่อแม่เลี้ยงบวก สื่อเสียง MP3 ละครสั้น 40 ตอน การเลี้ยงลูกวัยประถม เปิดตัว อย่าง…………. - เทคนิคคุยกับลูกวัยรุ่น สื่อละคร 5 เรื่อง -(กล้า) คุยกับลูกเรื่องเพศ สื่อละคร 4 เรื่อง

8 เครื่องมือ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
เครื่องมือสร้างสุข 1. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง - สื่อเสียง ถามชีวิต ทบทวนและตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต เพิ่มเติมสุข และความเข้มแข็งทางใจ สื่อเสียง 12 เรื่อง -เซียมซีความสุข สาธิต…………… -บัญญัติสุข 10 ประการ

9 วัยทำงาน เทคนิคการ สร้างสมดุลชีวิต เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เทคนิคการ สร้างสมดุลชีวิต เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 ขั้นตอน -ทบทวนตนเอง -สร้างแรงจูงใจ -จัดทำแผนเปลี่ยนแปลง -แบ่งปันประสบการณ์ 2 change.com


ดาวน์โหลด ppt สื่อสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google